הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה עב"ל 1096-10-16

גבריאל אזולאי
המערער
-
המוסד לביטוח לאומי
המשיב

בשם המערער – עו"ד אסף שפירא
בשם המשיב – עו"ד כרמית נאור

פסק דין

השופט אילן איטח
לפני ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בתל אביב-יפו (השופטת חופית גרשון-יזרעאלי; ב"ל 56375-11-13), שבמסגרתו, בין היתר, נדחתה במישור האורתופדי תביעת המערער להכרה ב ליקוי שבגבו כפגיעה בעבודה.
בתום ישיבת קדם הערעור נדרש המשיב להודיע אם הוא מסכים למינוי של מומחה-יועץ רפואי נוסף בתחום האורתופדיה בבית הדין האזורי.
המשיב הודיע כי הוא נותן את הסכמתו למינוי מומחה כאמור. המערער הודיע אף הוא על הסכמתו לכך, תוך שהוא מבקש כי למומחה הנוסף שימונה לא תועברנה חוות הדעת שניתנו זה מכבר בהליך (הן בתחום האורתופדי ה והן בתחום הר יאומטולוגיה).
ניתן בזאת תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים למינוי מומחה כאמור בסעיף 2 לעיל. בהתאם, התיק יוחזר לבית הדין האזורי למינוי מומחה. למומחה שימונה לא תועברנה חוות הדעת כאמור בסעיף 4 לעיל, על מנת שלא לכבול את שיקול דעתו.
אין צו להוצאות.

ניתן היום, י"ג ניסן תשע"ז (09 אפריל 2017) בהעדר הצדדים ו יישלח אליהם.