הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה ע"ר 30867-04-19

ניתנה ביום 12 מאי 2019

1.עיזבון המנוח לוקוטוש ולדימיר ז"ל
2.נטליה לוקוטוש
3.ילנה לוקוטוש
4.דריה לוקוטוש
המערערים
-
שמעון בן הרוש
המשיב

בשם המערערים – עו"ד ודים מלמד
בשם המשיב – עו"ד אבנר סגל ועו"ד שי גור

החלטה

השופטת לאה גליקסמן
על יסוד תקנה 103 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב–1991, יגישו הצדדים את סיכום טענותיהם בכתב.
סדר הגשת הסיכומים יהיה כדלקמן:
המערערים יגישו את סיכומיהם, אשר היקפם לא יעלה על 5 עמודים מודפסים ברווח של שורה וחצי תוך הותרת שוליים סבירים, עד יום 2.6.2019.
המשיב יגיש את סיכומיו, אשר היקפם לא יעלה על 5 עמודים מודפסים ברווח של שורה וחצי ותוך הותרת שוליים סבירים עד יום 23.6.2019.
המערערים יוכלו להגיב לאמור בסיכומי המשיב. תגובת המערער ים, בהיקף שלא יעלה על 2 עמודים ברווח של שורה וחצי תוך הותרת שוליים סבירים, תוגש עד יום 30.6.2019.
לא ימלא בעל דין אחר האמור לעיל, יינתן פסק דין על סמך החומר המצוי בפני בית הדין.
פסק הדין בערעור יינתן על יסוד הסיכומים בכתב, אלא אם כן יחליט מותב בית הדין שיש מקום לזמן את הצדדים להשלמת טיעון בעל פה בפני המותב.  

התיק יובא לעיוני ביום 3.6.2019.

ניתנה היום, ז' אייר תשע"ט (12 מאי 2019) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .

לאה גליקסמן, שופטת