הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה ע"ר 28609-09-19

ניתנה ביום 06 אוקטובר 2019

טנדר לאבינג קאר בע"מ
המערערת
-
ויקטוריה רוזן
המשיבה

החלטה

השופטת לאה גליקסמן
על יסוד תקנה 103 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב–1991, יגישו הצדדים את סיכום טענותיהם בכתב.
סדר הגשת הסיכומים יהיה כדלקמן:
המערערת תגיש את סיכומיה, אשר היקפם לא יעלה על 5 עמודים מודפסים ברווח של שורה וחצי תוך הותרת שוליים סבירים, עד יום 5.11.2019 (בהתחשב בתקופת החגים ופגרת סוכות).
המשיבה תגיש את סיכומיה, אשר היקפם לא יעלה על 5 עמודים מודפסים ברווח של שורה וחצי ותוך הותרת שוליים סבירים עד יום 26.11.2019.
המערערת תוכל להגיב לאמור בסיכומי המשיבה. תגובת המערערת, בהיקף שלא יעלה על 2 עמודים ברווח של שורה וחצי תוך הותרת שוליים סבירים, תוגש עד יום 3.12.2019.
לא ימלא בעל דין אחר האמור לעיל, יינתן פסק דין על סמך החומר המצוי בפני בית הדין.
פסק הדין בערעור יינתן על יסוד הסיכומים בכתב, אלא אם כן יחליט מותב בית הדין שיש מקום לזמן את הצדדים להשלמת טיעון בעל פה בפני המותב.  
התיק יובא לעיוני ביום 6.11.2019.

ניתנה היום, ז' תשרי תש"פ (06 אוקטובר 2019) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .

לאה גליקסמן, שופטת