הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 9910-09-18

17 יוני 2019
א.ג. מחצבות אשקלון בע"מ
המערערת
-

חסן אבו ארביעה
המשיב
בפני סגן הנשיאה אילן איטח, השופטת לאה גליקסמן, השופטת סיגל דוידוב-מוטולה
נציגת ציבור (עובדים) גברת יעל רון, נציג ציבור (מעסיקים) מר דן בן חיים

ב"כ המערערת עו"ד יונתן דה שליט
ב"כ המשיב עו"ד רענן פלץ

פסק דין

בתום הדיון בערעור הודיעו באי כוח הצדדים כדלקמן:

"מבלי להודות זה בטענותיו של זה ולסילוק סופי ומוחלט של טענות הצדדים בגין תקופת העבודה וסיומה ולאור המלצת בית הדין, מוסכם כדלקמן:

  1. לעניין פיצויי פיטורים - יש לשחרר לזכות המשיב את הצבירה על שמו בכלל ביטוח, מכתב שחרור יימסר לו תוך 15 ימים מהיום. כמו כן, מסכום פיצויי הפיטורים שנפסק בפסק דינו של בית הדין האזורי ינוכה סכום של 8,384 ₪. אין מחלוקת כי הניכוי נקבע כבר בפסק דינו של בית הדין האזורי.
  2. מסכום פסק דינו של בית הדין האזורי יופחת סכום של 13,120 ₪ (קרן).
  3. יתרת פסק הדין שלא שולמה למשיב תשולם לו תוך 30 ימים מהיום ולאחר שתוגש הודעה משותפת על תשלום יתרת פסק הדין, יושב למערערת סכום הפיקדון שהופקד על ידה באמצעות בא כוחה.
  4. מבקשים לתת להסכמה תוקף של פסק דין ללא צו להוצאות."

להסכמת הצדדים כמפורט בסעיף 1 לעיל ניתן תוקף של פסק דין.

ניתן היום, י"ד סיוון תשע"ט (17 יוני 2019), בנוכחות הצדדים וישלח אליהם .

אילן איטח,
סגן נשיאה, אב"ד

לאה גליקסמן,
שופטת

סיגל דוידוב-מוטולה, שופטת

גברת יעל רון,
נציגת ציבור (עובדים)

מר דן בן-חיים,
נציג ציבור (מעסיקים)