הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 8002-11-19

19 יולי 2020
י.א צוות סופה בע"מ
המערערת
-

פנחס כהן
המשיב
בפני השופט אילן סופר
<#2#>
ב"כ המערערת עו"ד אורי ברם ציגלאוב
ב"כ המשיב עו"ד מיטל וקנין גולד, עו"ד בוריס דובינסקי

פסק דין

1. במהלך הדיון הודיעו הצדדים כדלקמן:
"אנו מודיעים לבית הדין כי הגענו להסדר לפיו מר יפתח צדקה ומר יוסי נגר ישלמו למשיב הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך של 20,000 ₪ וזאת בתוך 30 יום מהיום בהעברה בנקאית לחשבון הבנק של ב"כ המשיב. בעלי המניות והמנהלים של המערערת לא יתנגדו לבקשת פירוק שתוגש ע"י המשיב. כמו כן, יובהר כי בעלת מניות הגב' אורלי צדקה לא תתנגד גם היא לבקשת הפירוק.
מבקשים לתת תוקף של פסק דין להסכמה."

2. ניתן בזה תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים. בנסיבות העניין הבקשה לערובה להוצאות נמחקת.

אילן סופר, שופט
ניתן היום, כ"ז תמוז תש"פ (19 יולי 2020), בנוכחות הצדדים.