הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 79282-12-20

30 ספטמבר 2021
רן ראובן בדרי
המערער
-

שיאון שמירה אבטחה שירותים ונקיון בע"מ
המשיבה
בפני סגן הנשיאה אילן איטח, השופט רועי פוליאק, השופט אילן סופר
נציגת ציבור (עובדים) גב' ורדה אדוארדס, נציג ציבור (מעסיקים) מר דורון קמפלר
<#2#>
ב"כ המערער עו"ד אסתר הילה בנג'מן
ב"כ המשיבה עו"ד אופיר בר-עם

פסק דין

1. בתום הדיון הציע בית הדין לצדדים את ההצעה הבאה:
"בשלב זה מוצע לצדדים כי בית הדין יפסוק לפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, ללא הנמקה, בטווח שבין 15,000 ₪ לבין 20,000 ₪."

2. ב"כ הצדדים השיבו להצעת בית הדין כדלקמן:
"הצעת בית הדין מקובלת עלינו. מוסכם כי הסכום שייקבע עד לתקרה של 15,142 ₪ ישולם בהתאם לפירוט המפורט בסעיף 11 להודעת המערער מיום 13.6.2021, והיתרה תיזקף לטובת שכר טרחת עו"ד והיא תשולם ישירות לב"כ המערער בצירוף מע"מ כנגד חשבונית מס כדין.
משאירים לשיקול דעת בית הדין את מספר התשלומים."

3. לאחר שבחנו את כלל חומר התיק ואת טענות הצדדים לפנינו בכתב ובעל פה, החלטנו, על דרך הפשרה, כי המשיבה תשלם למערער סכום של 15,142 ₪ בהתאם למרכיבים המפורטים בסעיף 11 להודעת המערער מיום 13.6.2021, וזאת בניכוי מס כדין. בנוסף, תשלם המשיבה לב"כ המערער, כהשתתפות בהוצאות משפט של המערער, סכום של 3,000 ₪ בתוספת מע"מ, כנגד חשבונית מס כדין.

4. הסכומים שעל המשיבה לשלם למערער ישולמו בשני תשלומים. הראשון עד ליום 01.11.2021 והשני עד ליום 01.12.2021. הסכום שעל המשיבה לשלם לב"כ המערער ישולם עד ליום 01.12.2021.

ניתן היום, כ"ד תשרי תשפ"ב (30 ספטמבר 2021), בהעדר הצדדים וישלח אליהם .

אילן איטח,
סגן נשיאה, אב"ד

רועי פוליאק,
שופט

אילן סופר,
שופט

גברת ורדה אדוארדס,
נציגת ציבור (עובדים)

מר דורון קמפלר,
נציג ציבור (מעסיקים)