הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 76818-01-19

ניתן ביום 16 יוני 2019

אורלי ברנדויין-חבצלת
המערערת

-

1.מדינת ישראל - משרד החינוך
2. רעיה לוי גודמן
המשיבות

בפני: השופט מיכאל שפיצר

בשם המערערת – עו"ד אבי חמו
בשם המשיבה – עו"ד חן הדרי

פסק דין

השופט מיכאל שפיצר:
1. במהלך הדיון הציע בית הדין את ההצעה הבאה:

"נראה שאין מנוס מהחזרת הערעור לבית הדין האזורי בשל העובדה שפסק הדין ניתן בטרם חלף המועד שנקבע להגשת תגובת המערערת בשאלת החלפת נציג ציבור במותב.
לאור דברי בא כוח המערערת כי המערערת עובדת במקום אחר הרי שגם נראה שאין משמעות מעשית לערעור ועל כן מוצע כי הערעור ימחק, וכי ההוצאות שנפסקו בבית הדין האזורי - תבוטלנה."

2. הצדדים קיבלו את הצעת בית הדין.

3. אשר על כן, הערעור נמחק ללא צו להוצאות וההוצאות שנפסקו בבית הדין האזורי מבוטלות וככל ששולמו - יוחזרו למערערת.

ניתן היום, י"ג סיוון תשע"ט ( 16 יוני 2019), בהעדר הצדדים וישלח אליהם.