הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 74304-10-18

03 יוני 2019

אירינה אנשקוב
המערערת
-

מלרם - מוקד לשירותים רפואיים בע"מ
המשיבה
לפני: השופט רועי פוליאק, השופטת חני אופק גנדלר, השופט מיכאל שפיצר
נציגת ציבור (עובדים) גברת חיה שחר, נציגת ציבור (מעסיקים) גברת ברכה סמו

ב"כ המערערת עו"ד זוהר וכנר
ב"כ המשיבה עו"ד אשר שור

פסק דין

בתום הדיון בערעור הציע בית הדין לצדדים את ההצעה הבאה:
"... מבלי לגרוע מטענת צד מהצדדים ועל דרך הפשרה, תשלם המשיבה למערערת פיצויי פיטורים חלקיים בסכום שלא יעלה על 12,000 ₪ ואשר יקבע על ידי בית הדין בהתאם לסעיף 79 א' לחוק בתי המשפט, ללא הנמקה. בתוך 7 ימים יומצא על ידי המשיבה למערערת טופס 161 משלים לטופס שהומצא לה בעבר (לצורך שחרור כספי קופות הגמל). התשלום יבוצע בתוך 21 ימים מהמצאת טופס 161 א' חתום על ידי המערערת למשיבה".

הצדדים קיבלו את הצעת בית הדין.

בהתחשב במכלול הנסיבות תשלם המשיבה למערערת פיצויי פיטורים חלקיים, בנוסף לכספים שהיו צבורים בקופות (ככל שהיו כאלה), בסכום של 9,000 ₪ וזאת במועדים המפורטים בסעיף 1 לעיל.

אין צו להוצאות.

ניתן היום, כ"ט אייר תשע"ט ( 03 יוני 2019), בהעדר הצדדים וישלח אליהם.

רועי פוליאק,
שופט, אב"ד

חני אופק גנדלר,
שופטת

מיכאל שפיצר,
שופט

גברת חיה שחר,
נציגת ציבור (עובדים)

גברת ברכה סמו,
נציגת ציבור (מעסיקים)