הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 66146-01-20

ניתן ביום 17 נובמבר 2020

ברכה ביטון וייסמן
המערערת
-

עיניים בפוקוס בע"מ
המשיבה
לפני: השופטת סיגל דוידוב-מוטולה, השופט רועי פוליאק, השופט מיכאל שפיצר
נציגת ציבור (עובדים) גב' שרה זילברשטיין היפש, נציג ציבור (מעסיקים) מר עצמון ליפשיץ
<#1#>

ב''כ המערערת עו''ד איגור גלידר
ב''כ המשיבה עו''ד עינת כרמי ברק, עו"ד דנה שילוח

פסק דין

במהלך הדיון שנערך ביום 17.11.2020 הציע בית הדין לצדדים את ההצעה הבאה:
"מוצע לצדדים להסמיך את בית הדין לפסוק לפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, ללא הנמקה, סכום שתשלם המשיבה למערערת בגין הפרש פיצויי פיטורים בסך שבין 20,000 ₪ לבין 50,000 ₪. הסכום שייפסק ישולם בתשלומים כפי שייקבע על ידי בית הדין. ההוצאות שנפסקו לחובת המערערת בבית הדין האזורי יבוטלו אך בית הדין ייקח בחשבון את נושא ההוצאות בפסיקתו. פסק הדין של בית הדין הארצי יבוא חלף פסק דינו של בית הדין האזורי".
הצדדים הסכימו להצעת בית הדין.
לאחר שבחנו את טענות הצדדים בכתב ובעל פה באנו לכלל מסקנה כי המשיבה תשלם למערערת הפרש פיצויי פיטורים בסך של 30,000 ₪ נכון להיום . הסכום ישולם בחמישה תשלומים חודשיים שווים ורצופים החל מיום 1.1.21 ואילך. פסק דין זה בא חלף פסק דינו של בית הדין האזורי. ההוצאות שנפסקו בבית הדין האזורי מבוטלות.

אין צו להוצאות בערעור.

ניתן היום, א' כסלו תשפ"א (17 נובמבר 2020) בהעדר הצדדים ו יישלח אליהם.

סיגל דוידוב-מוטולה, שופטת, אב"ד

רועי פוליאק,
שופט

מיכאל שפיצר,
שופט

גברת שרה זילברשטיין-היפש,
נציגת ציבור (עובדים)

מר עצמון ליפשיץ,
נציג ציבור (מעסיקים)