הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 63983-10-17

המרכז הבריאותי ד.ע. בע"מ המערערת

טל בן דב המשיב

לפני: השופט רועי פוליאק, השופטת חני אופק גנדלר, השופט אילן סופר
נציגת ציבור ( עובדים) גב' יעל רון, נציגת ציבור ( מעסיקים) גב' ברכה סמו

ב"כ המערער: עו" ד סיגל פעיל, עו"ד הדר שוורץ
ב"כ המשיב : עו"ד משה וקרט

פסק דין

בתום הדיון בערעור הציע בית הדין לצדדים את ההצעה הבאה:

"מוצע לצדדים להסכים כי הערעור בעניין פיצוי הפיטורים ידחה וכי הערעור באשר לגמול השעות הנוספות יתקבל בחלקו, באופן שחישוב הגמול יביא בחשבון, בין היתר, את פסיקתו של בית הדין הארצי לאחר מתן פסק הדין בבית הדין האזורי בעניין ע"ע 52804-12-15. הצדדים יסמיכו את בית הדין לפסוק לענין היקף הגמול לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט, ללא הנמקה, לאחר שכל צד יגיש בתוך 7 ימים מהיום הודעה משלימה שאורכה לא יעלה על 3 עמודים ( ללא כותרות), ברווח ובגופן סבירים. ניתן לצרף להודעה נספחי חישובים כראות עיני הצדדים. כל צד יהיה רשאי, אך לא חייב, להגיב לטיעוני הצד שכנגד בתוך 3 ימים מקבלתם. היקף התגובה לא יעלה על 2 עמודים אחד".

הצדדים הסכימו להצעת בית הדין, לה ניתן במעמד הדיון תוקף של החלטה, והגישו כתבי טענות וחישובים בהתאם להחלטה.

לאחר שבחנו את מכלול חומר התיק, לרבות כתבי הטענות והחישובים המשלימים, אנו מורים כי התשלום בגין גמול שעות נוספות, כמפורט בסעיף 46 ב. בפסק הדין, יופחת ויועמד על סך של 42,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 1.10.2011 ועד לתשלום בפועל. ככל ששולמו תשלומים נוספים על חשבון גמול השעות הנוספות בהתאם לפסק דינו של בית הדין האזורי, ישיב המשיב את התשלומים הנוספים כאמור, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק, בתוך 60 ימים מהיום. ביתר החיובים בפסק דינו של בית הדין האזורי לא יחול שינוי.

סוף דבר – הערעור מתקבל בחלקו, כמפורט בסעיף 3 לעיל. אין צו להוצאות בערעור.

ניתן היום, ט"ז בטבת תשע"ט (24 בדצמבר 2018) בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.

רועי פוליאק,
שופט, אב"ד

חני אופק גנדלר,
שופטת

אילן סופר,
שופט

גברת יעל רון,
נציגת ציבור (עובדים)

גברת ברכה סמו,
נציגת ציבור (מעסיקים)