הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 63896-06-16

ניתן ביום 21 מרץ 2018

שגיא בנתאי
המערער
-

אילן קדוש
המשיב

לפני: השופטת לאה גליקסמן, השופטת סיגל דוידוב-מוטולה, השופט רועי פוליאק
נציגת ציבור (עובדים) גברת יעל רון, נציג ציבור (מעסיקים) מר גדעון צימרמן

בשם המערער – עו"ד שלומי אבישר
בשם המשיב – עו"ד שגיב עזרא

פסק דין

לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בתל אביב (השופט אורן שגב ונציג הציבור מר הרצל גבע; סע"ש 9179-11-12).
המשיב הגיש תביעה כנגד חברה בה הועסק וכן כנגד שלושה נתבעים נוספים, וביניהם המערער, בעילה של הרמת מסך ההתאגדות. התביעה כנגד החברה נתקבלה חלקית. התביעה כנגד שניים משלושת הנתבעים הנוספים התקבלה חלקית, בעילה אחת (הפקדות לקופת הפיצויים גדיש), לגביה קבע בית הדין האזורי כי ניתנה על ידם התחייבות אישית לתשלום ההפקדות. התביעה כנגד המערער נדחתה. בכל הנוגע לחיוב בהוצאות קבע בית הדין האזורי כי "בשים לב לתוצאה אליה הגענו, כל צד יישא בהוצאותיו".
ערעורו של המערער סב על אי פסיקת הוצאות לזכותו, למרות שהתביעה כנגדו נדחתה לחלוטין.
לאחר ששקלנו את טענות הצדדים לפנינו, בכתב ובעל פה, הגענו לכלל מסקנה כי דין הערעור להידחות. אכן, ככלל, יש מקום לחייב תובע - שהגיש תביעה נגד אורגנים של חברה או בעלי תפקידים בחברה בעילה של הרמת מסך ההתאגדות או בעילה אחרת וזו נדחתה - בהוצאות, גם אם התביעה כנגד החברה התקבלה, עת לא היה בסיס להגשת התביעה האישית כנגד האורגנים או בעלי התפקידים. יחד עם זאת, פסיקת הוצאות היא עניין הנתון לשיקול דעתה הרחב של הערכאה הדיונית, וככלל לא תתערב בו ערכאת הערעור, אלא במקרים חריגים שבהם נמצאה טעות משפטית, נפל פגם בשיקול דעתה של הערכאה הדיונית או נמצא ששיעור ההוצאות שנפסק חורג באופן משמעותי מהסביר והמקובל ( ראו: עב"ל ( ארצי) 15606-02-11 מעמר מעמר – המוסד לביטוח לאומי (29.5.2012); ע"ע ( ארצי) 48431-02-11 משה חננאל - אינטרפייס פרטנרס אינטרנשיונל, לימיטד (15.9.2014) וההפניות שם). בנסיבותיו של המקרה הנדון, עת בעיקרו של דבר לנתבעים היה ייצוג משותף, על ידי המערער עצמו, לא מצאנו מקום לחרוג מהכלל ולחייב את המשיב בהוצאותיו של המערער.
סוף דבר - הערעור נדחה. בנסיבות העניין, לא מצאנו מקום לחייב את המערער בהוצאות.

ניתן היום, ה' ניסן תשע"ח (21 מרץ 2018), בהעדר הצדדים וישלח אליהם .

לאה גליקסמן,
שופטת, אב"ד

סיגל דוידוב-מוטולה, שופטת

רועי פוליאק,
שופט

גברת יעל רון,
נציגת ציבור (עובדים)

מר גדעון צימרמן,
נציג ציבור (מעסיקים)