הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 6266-02-18

23 ינואר 2019

.1 אלירן מתתיהו
.2 יעקב אביחי שגב
.3 גדעון בן משה

המערערים
-

מדינת ישראל
המשיבה
לפני: סגן הנשיאה אילן איטח, השופט רועי פוליאק, השופטת חני אופק גנדלר
נציג ציבור (עובדים) מר ישראל דורון, נציג ציבור (מעסיקים) מר צבי טבצ'ניק

ב"כ המערערים עו"ד עוז אלדד, עו"ד עמית שגב
ב"כ המשיבה עו"ד טל ניצן

פסק דין

1. במהלך הדיון בערעור הציע בית הדין לצדדים את ההצעה הבאה:

''... הגמול לתובעים יוגדל ל-35,000 ₪ בסך הכל ויחולק לפי שיקול דעת ב''כ המערערים. לעניין שכר הטרחה, ידחה הערעור אך יובהר ש-10% הם מהתשלום ששולם בפועל לכלל הקבוצה, לרבות סכומים ששולמו לאחר הסכום שבית הדין האזורי התייחס אליו''.

2. ב''כ הצדדים קיבלו את הצעת בית הדין.

3. אשר על כן, להצעה המוסכמת כמפורט בסעיף 1 ניתן תוקף של פסק דין. הסכומים שעל המשיבה לשלם לתגמול וכשכר טרחה ישולמו תוך 60 ימים מהיום.

ניתן היום, י"ז שבט תשע"ט ( 23 ינואר 2019), בנוכחות הצדדים.

אילן איטח,
סגן נשיאה, אב"ד

רועי פוליאק,
שופט

חני אופק גנדלר, שופטת

מר ישראל דורון
נציג ציבור (עובדים)

מר צבי טבצ'ניק,
נציג ציבור (מעסיקים)