הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 60597-05-18

18 יוני 2019
אגודה לבריאות הציבור (ע"ר)
המערערת
-

.1 שאער ישראל ו- 42 אחרים
.2 מדינת ישראל

המשיבים
לפני: סגן הנשיאה אילן איטח, השופטת לאה גליקסמן, השופטת חני אופק גנדלר,
נציג ציבור (עובדים), מר שלמה כפיר, נציגת ציבור (מעסיקים), הגברת יודפת הראל בוכריס

ב"כ המערערת עו"ד אילן קמינצקי
ב"כ המשיבים 1 עו"ד הילית ינאי הופמן
ב"כ המשיבה 2 עו"ד ליטל ניצן

פסק דין

1. בתום הדיון בערעור הודיעו ב"כ הצדדים כי הגיעו להסכמה דלקמן וביקשו ליתן לה תוקף של פסק דין:
"...1. לענין פיצוי פיטורים – העובדים זכאים לפיצוי פיטורים במועד המעבר. המחלוקת לגבי סכום פיצוי הפיטורים, לרבות חילוקי הדיעות לגבי תחולת סעיף 14 או הפרשה בטעות מרכיבים מסויימים לטענת האגודה, יוחזרו לבירור בבית הדין האזורי. בית הדין האזורי יתן הנחיות לגבי בירור מחלוקת זו, גם בשים לב לתיק ק"ג 29853-07-17.
2. לענין דמי חגים - פסק דינו של בית הדין האזורי בגין דמי חגים (150%) יבוטל.
3. לענין הפרמיה - מוסכם כי תחושב הפרמיה הממוצעת לגבי כל תובע בקבוצת עובדי הניקיון בחצי שנה האחרונה לפני הפסקת תשלום הפרמיה ולפי ממוצע זה ישולם מיום הפסקת הפרמיה עד לאוקטובר 2012 או עד להפסקת עבודתו כעובד ניקיון, לפי המוקדם. הסכומים ישולמו לתובעים תוך 30 ימים מהיום ככל שיהיו חילוקי דעות הצדדים יפנו לבית הדין האזורי בגדרו של התיק המקורי.
4. לענין תוספות השכר על פי ההסכם הקיבוצי - הערעור ברכיב זה ימחק. תוך 30 ימים מהיום תשלם המערערת לעובדים את הפרשי השכר. ככל שיהיו חילוקי דיעות תחשיביים יהיו רשאים המשיבים 1 לפנות לבית הדין האזורי בגדרו התיק העיקרי לבירור חילוקי הדיעות.
5. לענין כוננויות – יבוטל פסק דינו של בית הדין האזורי ברכיב הכוננות.
6. לענין הודעה מוקדמת והוצאות המשפט בבית הדין קמא - ימחק ערעור המערערת ברכיבים אלה.
7. מוסכם כי המערערת תשלם למי מהמשיבים 1 אשר נפסקה לגביהם זכאות לכוננות, הוצאות משפט שיחושבו כדלקמן: 30% מרכיב הכוננות שהיה משולם להם לו היה נדחה ערעור המערערת ברכיב זה בניכוי 10% מחלף הודעה מוקדמת לו היה מתקבל ערעור המערערת ברכיב זה. תוך 30 ימים מהיום תשלם המערערת לעובדים את הוצאות המשפט. ככל שיהיו חילוקי דיעות תחשיביים יהיו רשאים המשיבים 1 לפנות לבית הדין האזורי בגדרו התיק העיקרי לבירור חילוקי הדיעות.
8. כל התשלומים של המערערת למי מהמשיבים 1 יבוצעו בהתאם לכל הוראות הדין מבחינת מיסוי. וככל שנדרש שיתוף פעולה של מי מהמשיבים 1 הרי שהם יפעלו בהתאם לבקשת המערערת בעניין זה.
9. כל צד ישא בהוצאותיו בערעור, למעט המפורט לעיל ".

2. להסכמת הצדדים, כמפורט בסעיף 1 לעיל, ניתן תוקף של פסק דין. התיק יוחזר לבית הדין האזורי ובית הדין יפעל על פי המוסכם.

ניתן היום, ט"ו סיוון תשע"ט (18 יוני 2019), בנוכחות הצדדים.

אילן איטח,
סגן נשיאה, אב"ד

לאה גליקסמן,
שופטת

חני אופק גנדלר,
שופטת

מר שלמה כפיר,
נציג ציבור (עובדים)

גברת יודפת הראל בוכריס,
נציגת ציבור (מעסיקים)