הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 57680-12-17

ניתן ביום 03 מרץ 2019

.1 דורון פרידמן
.2 ד. פרידמן הפקות בע"מ

המערערים בע"ע 57680-12-17 והמשיבים בע"ע 40456-01-18
-

גולן כהן

המשיב בע"ע 57680-12-17 והמערער בע"ע 40456-01-18

בפני השופטת סיגל דוידוב-מוטולה, השופטת חני אופק גנדלר, השופט אילן סופר
נציגת ציבור (עובדים) גברת יעל רון, נציג ציבור (מעסיקים) מר אהוד פלד

ב"כ המערערים עו"ד שי אליאס, עו"ד ליזי דללי
ב"כ המשיב עו"ד רז מנגל

פסק דין

1. לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בתל אביב (סגן הנשיאה (כתוארו אז) שמואל טננבוים ונציגי הציבור מר יהונתן דקל ומר צבי שטרן; סע"ש 35237-10-15), בו נדונו תביעותיהם ההדדיות של הצדדים.

2. מר גולן כהן (להלן: העובד) עבד בחברת ד. פרידמן הפקות בע"מ (להלן: החברה) החל מחודש יולי 2009 ועד ליום 30.8.15, וטרם לכן והחל מחודש אוגוסט 2006 הועסק על ידי הבעלים של החברה, מר דורון פרידמן. שכרו של העובד שולם לו בשני חלקים: שכר הבסיס שולם באמצעות תלוש שכר, ואילו כנגד עמלות הוציא העובד חשבוניות מס. במהלך שיחת שימוע מיום 4.8.15 הגיעו הצדדים לידי הסכמה כי העובד יסיים את עבודתו בחברה לבקשתו תוך שמירה על זכויותיו, וכי עבודתו תבוא לידי סיום בסוף חודש ספטמבר 2015 (מבלי שיידרש לעבוד בחודש האחרון שייחשב כחופשה בתשלום). בפועל סיים העובד את עבודתו ביום 30.8.15, לאור טענות קשות שהועלו נגדו על ידי החברה ומר פרידמן.

3. בית הדין האזורי קבע כי העובד לא הוכיח הרעה בתנאי עבודתו או התנכלות, וכי גם החברה לא הוכיחה את הטענות הקשות שהועלו על ידה בהתייחס להתנהלות העובד. עוד קבע כי מחד העובד ביקש לצאת לדרך חדשה ועצמאית, ומאידך מר פרידמן רצה גם הוא שהעובד יעזוב נוכח הקשיים בהתנהלות מולו, ובהתאם הגיעו הצדדים ביום 4.8.15 להסכמה בדבר סיום יחסי העבודה שכללה גם הסכמה בדבר תשלום פיצויי פיטורים. בהתאם, חויבה החברה בתשלום פיצויי פיטורים לעובד, לפי שכר קובע הלוקח בחשבון גם את העמלות ששולמו לו כנגד חשבוניות. כן נפסקו לזכות העובד דמי הבראה, פדיון חופשה, פיצויי הלנת שכר חלקיים בגין שכר חודש אוגוסט 2015 ששולם באיחור, ופיצוי סמלי בגין הפגמים שנפלו בתלושי השכר. שאר דרישותיו של העובד נדחו, וכך גם תביעה שכנגד שהגישה החברה (מלבד קיזוז חלף הודעה מוקדמת בשל החלטת העובד לעזוב טרם המועד המוסכם). בהתחשב בתוצאה הכוללת, לא נפסקו הוצאות.

4. שני הצדדים הגישו ערעורים על פסק הדין. לאחר ששמענו את טענות הצדדים ועיינו בכלל החומר המצוי בתיק, הגענו לכלל מסקנה כי דין שני הערעורים להידחות וכי פסק דינו של בית הדין האזורי ראוי להתאשר, ככלל, מטעמיו בהתאם לתקנה 108(ב) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991.

5. בתמצית נבהיר, בהתייחס לערעור העובד, בין היתר, כי העובד לא הוכיח "פרסום" בהתייחס לתביעת לשון הרע שהגיש, ואף לא שכנע כי לא הייתה הצדקה לחייבו בחלף הודעה מוקדמת. אשר לטענותיו בהתייחס לשיעור פיצויי הלנת השכר ושיעור הפיצוי בגין פגמים בתלושים, כמו גם החלטת בית הדין האזורי שלא ליתן צו להוצאות - מדובר בנושאים המצויים ככלל בליבת שיקול דעתה של הערכאה הדיונית, ובהתחשב במכלול נסיבות העניין לא שוכנענו כי יש הצדקה להתערב בכך.

6. אשר לערעור החברה - ערעור זה התמקד בעיקר בחיובה של החברה בתשלום פיצויי פיטורים ופדיון חופשה, כמו גם בדחיית התביעה שכנגד. אשר לפדיון החופשה - בית הדין האזורי שוכנע כי החברה לא עמדה בנטל המוטל עליה בהתייחס לרישום ימי החופשה שנוצלו על ידי העובד, ומדובר בקביעה עובדתית שלא מצאנו עילה להתערב בה. כך גם קביעתו כי לא ניתן להתייחס לחוסר כביכול בשעות עבודה כאל ניצול ימי חופשה.

אשר לפיצויי הפיטורים - בית הדין אמנם דחה את טענת העובד כי התפטר בדין מפוטר, אך שוכנע כי ההסכמה מיום 4.8.15 כללה בחובה התחייבות מצד החברה לתשלום פיצויי פיטורים. גם זו קביעה עובדתית במהותה, המבוססת על התרשמותו הבלתי-אמצעית של בית הדין מהראיות והעדויות שהובאו בפניו. החברה לא ניסתה לטעון בבית הדין האזורי כי אומד דעתה במתן ההתחייבות התייחס לפיצויי פיטורים שיחושבו רק לפי שכר הבסיס כפי שבא לידי ביטוי בתלושי השכר; בהתאם, שוכנע בית הדין (גם אם ללא הנמקה נרחבת) כי ההסכמה התייחסה לתשלום פיצויי פיטורים "כדין" בהתאם למלוא השכר הקובע (היינו כולל העמלות ששולמו כנגד חשבוניות). בהתחשב במכלול נסיבות סיום העבודה, גם בקביעה עובדתית זו לא מצאנו לנכון להתערב.

אשר לתביעה שכנגד - בית הדין שוכנע כי לא הוכחה כלל ועיקר, על מכלול רכיביה, לרבות בהקשר של "גניבת" לקוחות בתקופה האחרונה לעבודת העובד. גם קביעה זו של בית הדין האזורי היא קביעה מנומקת ומפורטת, המבוססת בעיקרה על ממצאים עובדתיים והתרשמות בית הדין מהראיות שהוצגו בפניו, לרבות ההקלטות שהוצגו על ידי החברה. גם בשאר רכיביו של ערעור החברה אין לנו אלא לאמץ את קביעותיו של בית הדין האזורי.

7. אשר על כן, הערעורים נדחים בזאת. כל צד יישא בהוצאותיו.

ניתן היום, כ"ו באדר א' תשע"ט (3 במרץ 2019), בהעדר הצדדים וישלח אליהם.

סיגל דוידוב-מוטולה, שופטת, אב"ד

חני אופק גנדלר, שופטת

אילן סופר,
שופט

גברת יעל רון,
נציגת ציבור (עובדים)

מר אהוד פלד,
נציג ציבור (מעסיקים)