הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 5609-03-18

ניתן ביום 30 אפריל 2019

נתנאל בירן
המערער
-

מעיין מסיקה
המשיבה

בפני: השופט רועי פוליאק, השופטת חני אופק- גנדלר, השופט אילן סופר
נציגת ציבור (עובדים), גב' רחל בנזימן, נציג ציבור (מעסיקים), מר מרדכי כהן

בשם המערער – עו"ד גיא אבני
בשם המשיבה – עו"ד לוטם מסיקה

פסק דין
לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב- יפו (השופטת מירב קליימן, ונציג י הציבור מר ברוך הראל ומר רן ורדי ; סע"ש 13629-01-16) אשר קיבל בחלקה את תביעת המשיבה, לקבלת פיצויי פיטורים וזכויות סוציאליות שונות .
בבוקר ה-11.04.19, היום בו נקבע התיק לדיון בפנינו, הודיע ב"כ המערער כי הוא אינו חש בטוב ולפיכך נבצר ממנו להגיע לדיון. המשיבה ובאת כוחה אשר קיבלו את הודעת ב"כ המערער לאחר הגעתם לירושלים התייצבו לדיון, וביקשו כי על המערער יושתו הוצאות בגין אי התייצבותו וכי בית הדין ייתן פסק דין על בסיס סיכומי הטענות שהגישו הצדדים בכתב. המערער התבקש למסור עמדתו ביחס לבקשת המשיבה. ביום 15.04.19 מסר המערער כי לאור הנסיבות הוא מותיר לשיקול דעת בית המשפט את ההחלטה בדבר מתן פסק דין על בסיס סיכומי הטענות שהוגשו בכתב, אך מבקש כי לא יושתו עליו הוצאות.
ביום 16.04.19 ניתנה החלטת השופט רועי פוליאק כי הערעור יידון על יסוד הסיכומים בכתב. יצוין כי ביום 01.07.18 התקיים דיון קדם בפני השופט אילן סופר, ולצדדים ניתנה הזדמנות לטעון גם בעל פה.
לאחר שעיינו בכלל החומר שהונח לפנינו הננו סבורים כי דין הערעור להידחות מטעמיו של בית הדין האזורי וזאת לפי תקנה 108(ב) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991. בית הדין האזורי ניתח נכונה את הסוגיות המשפטיות בהתאם לראיות שעמדו לפניו. מסקנתו המשפטית של בית הדין האזורי מבוססת על הדין ועל ההלכה הפסוקה ומעוגנת בחומר הראיות.
על האמור נוסיף כי עיקר טענות המערער נוגעות לקביעותיו העובדתיות של בית הדין קמא, אשר ערכאת הערעור איננה נוהגת להתערב בהן.
לנוכח האמור הערעור נדחה . המערער יישא בהוצאות המשיבה בסך 10,000 ₪ אשר ישולמו תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק.
ניתן היום, כ"ה ניסן תשע"ט (30 אפריל 2019), בהעדר הצדדים וישלח אליהם .

רועי פוליאק,
שופט, אב"ד

חני אופק גנדלר,
שופטת

אילן סופר,
שופט

גברת רחל בנזימן,
נציגת ציבור (עובדים)

מר מרדכי כהן,
נציג ציבור (מעסיקים)