הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 5357-03-18

25 פברואר 2019
בית ספר אלעהד אלאסאסיה אלנמודג'יה בע"מ
המערער בעע 5357-03-18
המשיב בעע 11257-03-18
-

.1 עבדאללה אבו גנאם
.2 נדא פראח
.3 תג'ריד אבו אלפילאת
.4 אינאס סרנדח
.5 שריף סנאא

המערערים בעע 11257-03-18
המשיבים בעע 5357-03-18
לפני: השופט רועי פוליאק, השופטת חני אופק גנדלר, השופט אילן סופר
נציג ציבור (עובדים) מר רן קידר, נציג ציבור (מעסיקים) מר דן בן חיים

ב"כ בית הספר עו"ד ג'ורג' שוכרי
ב"כ עבדאללה אבו גנאם ואח' עו"ד אבראהים מחאגנה
פסק דין

  1. בתום הדיון בערעור הציע בית הדין לצדדים את ההסדר הבא:
  2. בתוך 7 ימים מהיום ימציא בית הספר לעובדות באמצעות באי כוחן טופס 161, ערוך וחתום כדין, והוראת שחרור לקופות השונות בהן הצטברו כספים לטובת העובדות.
  3. בתוך 3 ימים מקבלת טפסי 161 יודיע ב"כ העובדות על הסרת העיקולים שהוטלו על כספי בית הספר.
  4. בתוך 21 ימים נוספים, ישלם בית הספר לכל אחת מהעובדות 90 אחוזים מהסכומים שנפסקו לזכותן בפסק הדין כשהם משוערכים ליום התשלום בניכוי הסכומים הצבורים בקופת הפיצויים. בנוסף ישולם במלואו שכר טרחה שנפסק. ככל שבית הספר יקיים את התחייבותו לפי סעיף זה לעיל, יופטר בית הספר מיתר חיוביו לפי פסק הדין.
  5. איחור של 7 ימים בביצוע התחייבות מהתחייבויות הצדדים לא יהווה הפרה.
  6. הערעורים נדחים בזה. מובהר בזה למען הסר ספק, כי אם בית הספר לא יקיים את חיובו יעמוד מלוא סכום פסק הדין לפירעון והעובדות תהיינה רשאיות להגיש בקשה חוזרת להטלת עיקול. בשלב זה לא תוגש בקשה לביטול הדיון בהמרצת הפתיחה הקבוע בבית משפט השלום בירושלים ליום 28.4.2019, וכל טענות הצדדים ביחס לדיון זה שמורות.
  7. כל צד יישא בהוצאותיו בערעור. כמו כן, בית הספר ישלם לעובדות סכום של 4,000 ₪ בגין אגרות הוצאה לפועל ששולמו על ידי העובדות''.

2. הצדדים הסכימו להצעת בית הדין.

3. ניתן בזה תוקף של פסק דין להסדר המפורט בסעיף 1 לעיל.

ניתן היום, כ' אדר א' תשע"ט ( 25 פברואר 2019), בנוכחות הצדדים.

רועי פוליאק,
שופט, אב"ד

חני אופק גנדלר,
שופטת

אילן סופר,
שופט

מר רן קידר,
נציג ציבור (עובדים)

מר דן בן-חיים,
נציג ציבור (מעסיקים)