הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 53517-02-21

14 מרץ 2021
חברת לבידי לביא בע"מ
המערערת
-

רפאל נגר
המשיב
בפני השופט מיכאל שפיצר
<#1#>

ב''כ המערערת עו''ד גל אבירם אופרובר
ב''כ המשיב עו''ד גילה ניר

פסק דין

1. במהלך הדיון בערעור הציע בית הדין לצדדים כדלקמן:
''מוצע לצדדים כי מבלי לפגוע בטענותיהם, לרבות בשאלת קיום יחסי עובד-מעסיק, תמציא המערערת למשיב תלושי שכר לשנים 2013-2015 וכן טופס 161. ככל שטפסים אלו בידיה, ובמידה וכולם או חלקם אינם בידיה, תמציא לב''כ המשיב תצהיר על כך. המסמכים האמורים יומצאו לא יאוחר מ-45 יום מהיום.
לכיסוי בדיקה וההפקה של המסמכים האמורים, ישלם המשיב למערערת סכום של 1,000 ₪ וזאת תוך 15 ימים מיום שיקבל את המסמכים או את התצהיר הנזכר לעיל''.

2. הצדדים קיבלו את הצעת בית הדין. אשר על כן, ניתן לה תוקף של פסק דין. אין צו להוצאות בערעור.

ניתן היום, א' ניסן תשפ"א (14 מרץ 2021), בנוכחות הצדדים.

מיכאל שפיצר, שופט