הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 50645-05-19

ניתנה ביום 18 יולי 2019

1.חיים מזרחי
2. צביה מזרחי

המבקשים

-
חמדה חביב
המשיבה

בשם המבקשים - בעצמם
בשם המשיבה - עו"ד רונית ברנט

החלטה

הרשמת אפרת קוקה

לפני בקשה להארכת מועד להגשת ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב מיום 26.12.2018 (ס"ע 27957-09-17) אשר נתן תוקף להסדר פשרה אליו הגיעו הצדדים.
לאחר בחינת טיעוני הצדדים בבקשה ועיון בחומר המצוי בתיק , באתי כלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות. פסק הדין ניתן במעמד הצדדים ביום 26.12.2018 , כך שהמועד האחרון להגשת הערעור חל ביום 27.1.2019 . הבקשה להארכת מועד להגשת הערעור הוגשה ביום 22.5.2019, באיחור ניכר של קרוב לארבעה חודשים.
בבוא בית הדין להכריע בבקשה להארכת מועד, עליו ליתן משקל למידת האיחור בהגשת הערעור . ככל שגדל האיחור, כך יקשה על המבקש להצדיקו. במקרה שלפני, מדובר כאמור באיחור ניכר בן קרוב לארבעה חודשים בהגשת הערעור. משכך, נדרשים המבקשים להצביע על טעם מיוחד בעל אופי מובהק להצדקת האיחור. המבקשים לא עמדו בנטל זה ולא הצביעו על 'טעם מיוחד' או על נסיבות שלא היו בשליטתם ואשר גרמו לאיחור בהגשת הערעור. טענתם של המבקשים כי לא היו מודעים לאפשרות הגשת הערעור וכי אינם מכירים את הוראות הדין, אינה עולה כדי טעם מיוחד להארכת מועד, שכן היה בידם לערוך בירור באשר לזכות הערעור העומדת להם . זאת ועוד, על פני הדברים סיכויי הערעור נמוכים מאוד, בשים לב לכך שמדובר בפסק הדין הנותן תוקף להסדר פשרה בין הצדדים, אשר ככלל, ערכאת הערעור אינה נוהגת להתערב בו .
כללם של דברים, נוכח האיחור הניכר בהגשת הערעור, בהיעדר טעם מיוחד להארכת המועד ומשסיכויי הערעור נמוכים, הבקשה נדחית.
לפנים משורת הדין, לא יעשה צו להוצאות.

ניתנה היום, ט"ו תמוז תשע"ט (18 יולי 2019) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .