הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 49692-09-16

ניתן ביום 28 דצמבר 2016

  1. רותי בירון (המנוח)
  2. דוד בכר
  3. אסתר גלזברג
  4. טובה לוגסי
  5. יונה אהרון

המערערים
-

  1. עיריית טירת הכרמל
  2. חברת מוסדות חינוך ותרבות בטירת הכרמל בע"מ
  3. מדינת ישראל

המשיבות

בשם המבקשים – עו"ד אלכסנדר ספינרד
בשם המשיבות 1 - 2 – עו"ד דן לפידור, עו"ד מנחם לפידור
בשם המשיבה 3 – עו"ד איתמר הר אבן

פסק דין

השופט רועי פוליאק
הצדדים שבכותרת הם הצדדים בבר"ע 24970-12-16.
בבר"ע 24970-12-16 ניתן ביום 27.12.16 תוקף של החלטה להסדר שהצדדים נתנו לו את הסכמתם, וזו לשונו (להלן – ההסדר):
"א. ערעור המבקשת בתיק ע"ע 49692-09-16 יתקבל, במובן זה שפסק הדין בתיק העיקרי יבוטל והמועד להגשת סיכומי תשובה יוארך בשבעה ימים ממועד מתן פסק הדין המוסכם בערעור. לא יוגשו סיכומי תשובה במועד כאמור, ינתן פסק הדין על יסוד סיכומי הצדדים המונחים בפני בית הדין.
ב. בהוצאות שיפסקו בפסק הדין שינתן בתיק העיקרי, יהיה רשאי בית הדין האזורי להביא בחשבון את התנהלות המבקשים בכל הקשור להגשת סיכומי התשובה, בין במסגרת פסיקת ההוצאות הכללית בתיק ובין בהטלת חיוב נפרד בגין אי הגשת סיכומי טענות במועד, הכל בהתאם לשיקול דעתו.
ג. קבלת ההסדר המוצע, לא תגרע מטענות הצדדים בתיק העיקרי.
ד. ממילא, הדיון המקדמי הקבוע בתיק הערעור – יבוטל.
ה. כל צד ישא בהוצאותיו בערעור."
לאור האמור, ניתן בזאת תוקף של פסק דין להסדר, כאמור בסעיף 2 לעיל.

ניתן היום, כ"ח כסלו תשע"ז (28 דצמבר 2016) בהעדר הצדדים ו יישלח אליהם.