הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 44759-12-18

ניתן ביום 05 מרץ 2019
אליפור את גוסטב בע"מ
המערערת
-

שרון סעדיה
המשיב
בפני כב' הרשמת השופטת אפרת קוקה

<#2#>
בשם המערערת: עו"ד שושי סורק
בשם המשיב: עו"ד מוטי הרוש
נוכחים:
מר אביאל אליפור - מנהל החברה
והמשיב בעצמו

פסק דין

1. במהלך דיון מוקדם שהתקיים היום בערעור זה, קיבלו הצדדים את המלצת בית הדין כדלקמן:
"לסילוק סופי ומוחלט של טענות הצדדים בערעור ובהליך בפני בית הדין האזורי ומבלי להודות בכל טענה, תשלם המערערת למשיב סך כולל של 25,000 ₪. סכום זה ישולם כדלקמן:
סך של 20,000 ₪ בהמחאה לפקודת מר שרון סעדיה וסך נוסף של 5,000 ₪ בהמחאה לפקודת בא כח המשיב בגין הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין כולל מע"מ כנגד חשבונית מס כדין.
בא כח המשיב יעביר לבאת כח המערערת בתוך 7 ימים אישור מרשויות המס בעניין גובה התשלומים שיש לנכות מהסך של 20,000 ₪, על פי הסכמה זו. סכום הפשרה ישולם בתוך 7 ימים לאחר המצאת האישור מרשויות המס.
בד בבד יעביר בא כח המשיב לבאת כח המערערת בתוך 14 יום מכתב חתום בידי המשיב בו יבהיר כי אין בליבו על נציגי המערערת.
אנו מבקשים ליתן תוקף של פסק דין להסכמתנו".

2. ניתן בזה תוקף של פסק דין להסכמות הצדדים כאמור לעיל.

3. אין צו להוצאות בערעור.

ניתן היום, כ"ח אדר א' תשע"ט (05 מרץ 2019) בנוכחות הצדדים.