הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 42508-01-16

וחיד חאג'
המערער

-

אנואר מנאע
המשיב

לפני: השופטת רונית רוזנפלד, השופט רועי פוליאק, השופטת חני אופק גנדלר
נציג ציבור (עובדים) מר ראובן רבינוביץ, נציג ציבור (מעסיקים) מר דן בן חיים

בשם המערער

-
עו"ד חליל נעמה
בשם המשיבים
-
עו"ד אמין יזאבכי

פסק דין

  1. לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בחיפה (השופטת דלית גילה ונציגי הציבור מר מרדכי רון ומר עלי מאיר; סע"ש 37533-09-12).
  2. במהלך הדיון בערעור הוצע לצדדים להסמיך את בית הדין לפסוק לפשרה, ללא הנמקה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, סכום שיהיה בגבולות הסכומים שבין 5,000 ש"ח ובין 20,000 ש"ח בערכים נכון להיום.
  3. הצדדים הסכימו להצעת בית הדין.
  4. נוכח הסכמת הצדדים, ולאחר שעיינו בטענות הצדדים בכתב ובעל פה ובכלל המסמכים שבתיק, הננו פוסקים בזאת לפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 כי המשיב ישלם למערער סך 12,000 ש"ח בערכים נכון להיום. סכום זה ישולם בתוך 30 יום מהיום, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

אין צו להוצאות בערעור.

ניתן היום, י"א טבת תשע"ז (09 ינואר 2017) בהעדר הצדדים ו יישלח אליהם.

רונית רוזנפלד,
שופטת, אב"ד

רועי פוליאק,
שופט

חני אופק גנדלר, שופטת

מר ראובן רבינוביץ,
נציג ציבור (עובדים)

מר דן בן-חיים,
נציג ציבור (מעסיקים)