הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 40594-12-16

ניתן ביום 12 בדצמבר 2017

נתן אקרמן
המערער
-

.1 סולימאן אלבויראת
.2 מנחם אקרמן
.3 משה אקרמן
המשיבים

לפני: השופט רועי פוליאק, השופטת חני אופק גנדלר, השופט אילן סופר
נציגת ציבור (עובדים) גברת יעל רון, נציג ציבור (מעסיקים) מר גד פרופר

בשם המערער - עו"ד אהוד בר-נוי
בשם המשיב 1 - עו"ד עאהד אגבארייה
ב"כ המשיבים 2 - 3 - עו"ד רונן זינגר

פסק דין

במהלך הדיון, הוצע לצדדים להגיע להסדר מוסכם בערעור, כדלקמן:
''בשלב זה של הדיון מוצע לצדדים כי בית הדין יפסוק תשלום של המשיבים 2 ו-3 למערער ישירות לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט, ללא הנמקה. הסכום, אשר יעמוד על רצפה של 15,000 ₪ ותקרה של 20,000 ₪, יחושב בהתאם לחלקיות תקופות כמפורט בהודעת הערעור. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים ממתן פסק הדין.''
הצדדים הסכימו להצעת בית הדין.
לאחר ששקלנו את טענות הצדדים לפנינו, בכתב ובעל פה, ועיינו בכלל החומר המצוי בתיק, ובהתאם להסכמת הצדדים לפסוק לפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, אנו קובעים, כי על המשיבים 2 ו-3 לשלם ביחד ולחוד למערער סך של 18,500 ש''ח, תוך 30 יום מהיום.
אין צו להוצאות בערעור.
ניתן היום, כ"ד כסלו תשע"ח (12 דצמבר 2017) בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

רועי פוליאק,
שופט, אב"ד

חני אופק גנדלר,
שופטת

אילן סופר,
שופט

גברת יעל רון,
נציגת ציבור (עובדים)

מר גד פרופר,
נציג ציבור (מעסיקים)