הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 39951-05-20

ניתנה ביום 11 יוני 2020

מתן חן שרותי סיעוד בע"מ
המבקשת
-
קרול יפים
המשיב

בשם המבקשת – עו"ד דן פרידמן, עו"ד יונתן דה שליט
בשם המשיב – עו"ד שחר דור

החלטה

השופטת חני אופק גנדלר
לפני בקשת עיכוב ביצוע פסק דינו של בית הדין האזורי תל-אביב ( השופט תומר סילורה ונציגי הציבור גב' הלן הרמור ומר חיים הופר; סע"ש 2448-01-17 וסע"ש 60499-05-17) ( להלן – פסק הדין). כעולה מפסק הדין, המשיב הוא מומחה ברפואה שהועסק במבקשת במתן טיפולים רפואיים ובדיקות דם במסגרת ביקורי בית אצל לקוחותיה. המשיב טען בבית הדין האזורי כי בין הצדדים התקיימו יחסי עובד- מעסיק ותבע תשלום זכויות בגין כך; המבקשת הכחישה קיומם של יחסי עובד- מעסיק וטענה כי המשיב היה קבלן משנה שסיפק לה שירותים רפואיים. המבקשת הגישה אף היא תביעה כנגד המשיב, באשר לנזק שנגרם לה לטענתה בעקבות ניתוק היחסים בין הצדדים על ידי המשיב. שתי התביעות אוחדו ונדונו במאוחד. בפסק הדין התקבלה תביעתו של המשיב ונקבע כי בין הצדדים התקיימו יחסי העסקה. לאור זאת חויבה המבקשת בתשלום פיצוי פיטורים בסך 206,399 ₪; פדיון חופשה בסך 37,740 ₪; דמי חג בסך 26,640 ₪; דמי הבראה בסך 4,177 ₪; הפרשות פנסיוניות (תגמולי מעסיק) בסך 30,235 ₪; הוצאות נסיעה בסך 11,250 ₪; ופיצוי בגין עוגמת נפש בסך 15,000 ₪. סך כל הסכומים הפסוקים- 331,441 ₪. תביעתה של המבקשת כנגד המשיב נדחתה. כמו כן, חויבה המבקשת בתשלום שכ"ט עו"ד בסך 15,000 ₪.
המבקשת הגישה ערעור על פסק הדין. לטענתה, בין היתר, שגויה הקביעה בפסק הדין לפיה התקיימו בין הצדדים יחסי עובד ומעסיק, זאת בניגוד לחומר הראיות ותוך התעלמות מחוסר תום לבו הקיצוני של המשיב, הגובר על זכויות קוגנטיות. כמו כן, מעלה המבקשת השגות פרטניות בנוגע לסכומים שנפסקו, לרבות השגה על פסיקת פיצוי לא ממוני בשל עוגמת נפש, זאת בניגוד להלכות בעניין המקרים בהם ניתן לפסוק זאת. כן טוענת ששגוי פסק הדין עת דחה טענתה לקיזוז ועת דחה את תביעתה שלה כנגד המשיב, בשל נזקים שגרם לה המשיב.
המבקשת טוענת כי נוכח נימוקי הערעור, סיכויי הערעור גבוהים. אשר למאזן הנוחות טוענת המבקשת כי זה נוטה לטובתה. שכן, מדובר בסכום לא מבוטל, אשר המשיב – פנסיונר המתקיים על קצבת זקנה, ואשר בבעלותו נכסים בעלי ערך נמוך – לא יוכל להחזירם. לעומת זאת, עיכוב ביצוע פסק הדין לא יגרום למשיב כל נזק, ודאי עת הוא עצמו השתהה משך 16 שנים, בהן לא העלה כל טענה כנגד המבקשת.
המשיב מתנגד לבקשה, זאת בהתאם לכלל לפיו הגשת ערעור לא תעכב את ביצועו של פסק הדין. אשר לסיכויי הערעור, אלו נמוכים, שכן פסק הדין מנומק ומבוסס על קביעות עובדתיות הנסמכות על כלל הראיות והעדויות. אשר למאזן הנוחות, המשיב הוא בעלים של דירה ואין כל חשש שלא יהיה בידו להשיב את הסכומים.
בתגובת המבקשת לתשובת המשיב טוענת המבקשת, כי המשיב לא סתר בדבריו את טענתה בדבר העדר הכנסה וערכם הנמוך של נכסיו. אדרבה, ציין כי כספי פסק הדין ישמשו אותו לצרכיו, ומשמע שלא יוכל להחזירם. כמו כן, אין בדברי המשיב תשובות מנומקות לטענות הערעור, ועל כן גם בהיבט סיכויי הערעור תשובתו מחזקת את טענות המבקשת בבקשתה.
נקודת המוצא בדיון בבקשה לעיכוב ביצוע פסק דין היא כי הגשת ערעור אינה מעכבת את מימוש פסק הדין, משהכלל הוא כי הזוכה זכאי לממש את פרי זכייתו באופן מיידי. לפיכך סטייה מנקודת מוצא זו מוצדקת רק אם עומד המבקש בשני תנאים: האחד - סיכויי הערעור להתקבל טובים, והשני - הנזק היחסי שייגרם למבקש מאי היענות לבקשה גדול מן הנזק הצפוי למשיב אם יעוכב הביצוע ( ע"א 8374/13 איי.פי.סי. טכנולוגיות ייבוא ושיווק בע"מ נ' ג'או ויז'ן אינק (10.3.14)). בין שני התנאים מתקיים יחס של " מקבילית כוחות", באופן שככל שסיכויי הערעור טובים יותר כך ניתן להקל בדרישה לנטיית מאזן הנוחות לטובת המבקש, ולהיפך ( ע"א 136/14 דן אופ בע"מ נ' קורנוקופיה אקוויטיז בע"מ (10.3.14)).
לאחר שנתתי דעתי לכלל החומר שהובא לפני, לפסק דינו של בית הדין האזורי ולטענות הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל.
כאמור, בין סיכויי הערעור ובין מאזן הנוחות קיימת מקבילית כוחות. במקרה דנן, הערעור מעלה שאלות הראיות לדיון, וזאת מבלי שאביע דעה לגבי סיכוייהן, וחלקן מתעוררות בערעורים התלויים ועומדים בהם נערך דיון בהרכב מורחב (ע"ע 12372-04-18 ועוד שלושה תיקים מאוחדים). לכך מצטרף שיקול מאזן הנוחות, נוכח גובה הסכומים הפסוקים, בסך כולל של כ-331,000 ש"ח (לעניין היות גובה הסכום שיקול במסגרת מאזן הנוחות ראו ע"ע (ארצי) 9701-02-16 רשת עמל 1 בע"מ – נבילה אלעביד (5.5.16), סעיף 17), והקושי שעשוי להיות בהחזרתם, בשים לב לגובהם. לאור בחינה משולבת זו, מצאתי כי יש מקום לעכב את סכומים פסוקים אלו , זאת בכפוף לכך שהמבקשת תפקיד בקופת בית הדין את הסכומים שעוכבו כערכם היום, או ערבות בנקאית על הסכום האמור, בתוך 21 ימים .
סוף דבר - דין הבקשה להתקבל, כאמור בסעיף 7 לעיל. הוצאות בקשה זו יובאו בחשבון בסוף הליך הערעור.
ניתנה היום, י"ט סיוון תש"פ (11 יוני 2020) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .