הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 39329-06-18

23 דצמבר 2019
.1 די.סי.אס חיזוק מבנים בע"מ
.2 קבוצת קדם חיזוק וחידוש מבנים בע"מ
.3 עו''ד אילן מוריאנו
.4 טל יגרמן

המערערים בע"ע 39329-06-18
המשיבים בע"ע 42165-06-18
-

אלון יערי

המערער בע"ע 42165-06-19
המשיב בע"ע 39329-06-18
לפני: השופטת לאה גליקסמן, השופט אילן סופר, השופט מיכאל שפיצר
נציג ציבור (עובדים) מר רן קידר, נציג ציבור (מעסיקים) מר מרדכי כהן

ב"כ המערערים עו''ד אילן מוריאנו
ב"כ המשיב עו''ד דביר אביאל

פסק דין

1. במהלך הדיון בערעור הציע בית הדין לצדדים את ההצעה הבאה:

''בשלב זה מוצע לצדדים להגיע להסדר מוסכם כמפורט להלן מבלי שצד מודה בטענות משנהו ולסילוק מוחלט של טענות הצדדים זה מזה:

  1. סכום ההוצאות לטובת עו''ד מוריאנו וטל יגרמן שנפסק בבית הדין האזורי, יבוטל ויושב למר יערי.
  2. עד יום 1.1.2020 ישולם למר יערי סך של 10,000 ₪ בהמחאה אישית של עו''ד מוריאנו.
  3. סך של 195,000 ₪ ישולמו כמפורט להלן:

א. בחודשים אפריל, מאי, יוני, יולי ואוגוסט 2020, סך של 20,000 ₪ לא יאוחר מה-25 לכל חודש.
ב. בחודשים ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר 2020 וינואר 2021 סך של 19,000 ₪ לא יאוחר מה-25 לכל חודש.
4. ככל שאחד התשלומים לא ישולם במועדו, תעמוד יתרת הסכום לפרעון מיידי ותשא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 18.5.18 ועד למועד התשלום בפועל. איחור של עד עשרה ימים לא יחשב כאיחור לעניין סעיף זה.
5. התשלום יבוצע על ידי מי החברות די.סי.אס חיזוק מבנים בע''מ או קבוצת קדם חיזוק וחידוש מבנים בע''מ, לפי החלטתן והן אחראיות יחד ולחוד לתשלום.
6. התשלום יבוצע בהעברה בנקאית לחשבון הבנק של מר יערי, בנק הבינלאומי שמספרו 31, סניף 128 (מודיעין), חשבון: 012122. 7. עו''ד אילן מוריאנו ת.ז. XXXXXX060 ערב אישית לתשלום הסכומים על פי האמור לעיל ומאשר זאת בחתימתו.
8. שימוש בהסכם זה על ידי מר יערי ו/או בא-כוחו יעשה רק לצורך מימושו''.

2. הצדדים קיבלו את הצעת בית הדין וביקשו לתת לה תוקף של פסק דין.

3. אשר על כן, ניתן תוקף של פסק דין להצעת בית הדין כאמור בסעיף 1 לעיל.

ניתן היום, כ"ה כסלו תש"פ (23 דצמבר 2019), בנוכחות הצדדים.

לאה גליקסמן,
שופטת, אב"ד

אילן סופר,
שופט

מיכאל שפיצר,
שופט

מר רן קידר,
נציג ציבור (עובדים)

מר מרדכי כהן,
נציג ציבור (מעסיקים)