הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 30896-12-16

ניתנה ביום 26 אוגוסט 2019

מדינת ישראל
המערערת בע"ע 30896-12-16
המערערת בע"ע 56409-02-15
המשיבה בע"ע 50385-02-15
-

  1. מרים ברוך
  2. עיריית חיפה
  3. הסתדרות העובדים הכללית החדשה
  4. מרכז השלטון המקומי בישראל
  5. עיריית ירושלים
  6. עיריית תל אביב-יפו

7. האוניברסיטה העברית

המשיבות בע"ע 30896-12-16

המשיבה בע"ע 56409-02-15
המערערת בע"ע 50385-02-15

ב"כ מדינת ישראל - עו"ד ירון קרמר, עו"ד נועה כוכבי, עו"ד יאנה סימקין
ב"כ מרים ברוך - עו"ד אסף ברוך
ב"כ עיריית חיפה - עו"ד מיכל שטינברג
ב"כ ההסתדרות - עו"ד גלי שטיינברג, עו"ד ענת יהב, עו"ד חני חורש
ב"כ מרכז השלטון המקומי ועיריית ירושלים - עו"ד מנחם לפידור
ב"כ עיריית תל אביב-יפו - עו"ד דפני פרי-שרון
ב"כ האוניברסיטה העברית – עו"ד אסף ברנזון, עו"ד מיכל פרידמן

החלטה

סגן הנשיאה אילן איטח
בדיונים שהתקיי מו בהלי כים שבכותרת ישב בדין המותב בראשות הח"מ, השופט רועי פוליאק, השופט אילן סופר, נציג ציבור (עובדים) מר נתן מאיר ונציגת ציבור (מעסיקים) גב' ברכה סמו.
עקב סיום כהונתו בבית דין זה של נציג הציבור מר מאיר וחלוף המועד להשתתפותו במתן פסק הדין, מבקש בית הדין להחליפו בנציגת הציבור גב' יעל רון. פסק הדין יינתן על סמך כלל החומר שבתיק, לרבות טענות הצדדים בעל פה במעמד הדיו נים בערעור ים.
הצדדים רשאים למסור עמדתם באשר לאמור, וזאת עד ליום 2.9.19.
אי הגשת תגובה במועד ייראה כהסכמה להחלפת המותב כאמור בסעיף 2 לעיל.
עם קבלת תגובות הצדדים, או בחלוף המועד להגשתן, לפי המוקדם, תינתן החלטה באשר למותב שייתן את פסק הדין.
לעיוני ביום 3.9.19.

ניתנה היום, כ"ה אב תשע"ט (26 אוגוסט 2019) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .