הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 30243-04-19

ניתן ביום 12 יוני 2020

אבו קרינאת איברהים
המערער
-
הקרן לפיתוח דימונה
המשיבה

בשם המערער – עו"ד מוחמד מרעי
בשם המשיבה – עו"ד אלדד אופק

פסק דין

הרשמת אפרת קוקה

בהחלטה מיום 16.2.2020, הורה בית הדין למערער להפקיד בקופת בית הדין ערובה ב סך 3,500 ש"ח להבטחת הוצאות המשיבה בערעור, עד ליום 27.2.2020. זאת, מהטעמים שפורטו בהחלטה.
המערער לא הפקיד את הערובה כנדרש, חרף ארכות והתראות שניתנו בעניין.
ביום 18.5.2020, הגיש המערער בקשה למחיקת הערעור ללא צו להוצאות, בנימוק שלא עלה בידו לגייס את סכום הערובה. בתגובתה לבקשה, ביקשה המשיבה כי הערעור ידחה תוך חיוב המערער בהוצאות. בהודעה נוספת שהגישה לבית הדין ב יום 10.6.2020, הודיעה המשיבה כי היא מוותרת על הוצאותיה בערעור.
לאחר שקילת טיעוני הצדדים בא תי לכלל מסקנה, כי משלא הופקדה הערובה, יש להורות על דחיית הערעור בהתאם להוראת תקנה 431 ל תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.
בהסכמת המשיבה, לא יעשה צו להוצאות בערעור. מובהר עם זאת, כי נוכח דחיית הערעור, פסק דינו של בית הדין האזורי עומד על כנו.
מזכירות בית הדין תסגור את התיק.

ניתן היום, כ' סיוון תש"פ (12 יוני 2020) בהעדר הצדדים ו יישלח אליהם.