הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 301

ע"ע 301/08
ע"ע 302/08
ע"ע 326/08
מדינת ישראל - הממונה על תשלום הגמלאות
-

  1. תורה בנין
  2. מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
  3. הסתדרות העובדים הכללית החדשה

ע"ע 661/09
ע"ע 674/09

רות בלום
-

  1. מדינת ישראל - הממונה על תשלום הגמלאות ואח'
  2. קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים
  3. הסתדרות העובדים הכללית החדשה

ע"ע 56059-05-15

ארגוני הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטאות
-
האוניברסיטה העברית בירושלים ואח'

החלטה
הנשיא יגאל פליטמן
בדיון שהתקיים לפני המותב ביום 20.12.2016 ב-3 ההליכים שבכותרת, ישב בדין מותב בהשתתפותי ובהשתתפות סגנית הנשיא ורדה וירט-ליבנה, השופטת רונית רוזנפלד, נציג ציבור (עובדים) מר ראובן רבינוביץ ונציגת ציבור (מעסיקים) גב' רוית ברניב.
לאחר הדיון, התעוררה אפשרות שלתוצאת ההליכים דנן תהיה השפעה על עניין אישי הנוגע לשופטת רונית רוזנפלד.
אי לכך, מתבקשת עמדת הצדדים לאפשרות כי השופט רועי פוליאק יחליף במותב את השופטת רוזנפלד, ב-3 ההליכים שבכותרת.

ההחלטות ופסקי הדין יינתנו ב-3 ההליכים שבכותרת על סמך כלל החומר שבכל הליך, לרבות טענות הצדדים בעל פה במעמד הדיון בערעורים.
הצדדים ל-3 ההליכים רשאים למסור תגובתם להחלפה האמורה, עד ליום 3.1.2017.
אי הגשת תגובה במועד ייראה כהסכמה להחלפה המפורטת בסעיף 3 לעיל.
עם קבלת תגובות הצדדים, או בחלוף המועד להגשתן, לפי המוקדם, תינתן החלטה אשר למותב שידון בהליכים.

ניתנה היום, כ"ה כסלו התשע" ז ( 25 דצמבר 2016), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .

הנשיא יגאל פליטמן, אב"ד