הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 28941-11-20

06 יולי 2021
samuel teweldebrhan
המערער
-

.1 קפה זליג - מינימרקט אריה בע"מ
.1 קפה זליק אונו בע"מ

המשיבות
בפני השופט רועי פוליאק, השופט אילן סופר, השופט מיכאל שפיצר
נציגת ציבור (עובדים) גב' יעל רון, נציגת ציבור (מעסיקים) גב' יעל עפרון
<#2#>
ב"כ המערער עו"ד יניב אלנקרי
ב"כ המשיבות עו"ד אוראל בן מיכאל
פסק דין

1. לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי תל אביב (השופטת מירב קליימן ונציגי הציבור מר מרדכי נגר וגברת איריס ליברובסקי; סע"ש 33620-08-17), אשר קיבל במיעוטה את תביעת המערער כנגד המשיבות.

2. לאחר שבחנו את טענות הצדדים ועיינו בכלל החומר שבתיק באנו לכלל מסקנה כי דין הערעור להידחות וכי פסק דינו של בית הדין האזורי ראוי להתאשר מטעמיו בהתאם לתקנה 108(ב) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב – 1991.

3. לאמור נוסיף, כי ב"כ המערער העלה בערעור שורת טענות אשר על פני הדברים היו ראויות להיבחן אילו הובאו במועד בפני בית הדין האזורי. כך למשל בסעיף 9 לכתב התביעה המתוקן נכתב כי "לאור נסיבות סיום עבודתו התובע", מבלי שנאמר דבר נוסף, ובסעיף 10 "בנסיבות אלה קמה לתובע זכאות מלאה לפיצויי פיטורים" ומבלי שניתן כל הסבר על הנסיבות. באופן דומה סוגיית השעות הנוספות לא הועלתה כלל בכתב התביעה וממילא המערער לא נח קר בעת מתן עדותו המוקדמת בסוגיה. גם כאשר הוגש כתב תביעה מתוקן אשר כלל רכיב של גמול שעות נוספות, לא פורטו נתונים כלשהם ובית הדין התבקש לפסוק על דרך האומדנה סכום שלא ניתנה לו כל הנמקה. לגופו של עניין, בית הדין האזורי דחה עילות תביעה אלה גם לגופן, ובנסיבות העניין לא מצאנו לנכון להתערב בקביעות אלה, המבוססות על בחינת חומר הראיות שעמד בפניו. נוסיף ונציין, כי בית הדין קבע קביעה עובדתית לפיה שולם למערער גמול שעות נוספות כדין, כעולה מהשוואה בין תלושי השכר לבין דוחות הנוכחות, בגין התקופה שעד לחודש אוגוסט 2016. אף בגין התקופה שלאחריה שארכה כשנה, שולם גמול שעות נוספות ולא הוכח כי הגמול ששולם נופל מהגמול שהמערער היה זכאי לקבלו לפי הדין.

4. כמו כן, איננו מוצאים מקום להתערב בק ביעות נוספות של בית הדין האזורי, לרבות לעניין פיצוי על אי מתן הודעה לעובד בשפתו של העובד, בנסיבות בהן בית הדין השתכנע כי העובד היה מודע לתנאי העסקתו כמפורט בהודעה שקיבל, ולעניין זכאות המערער לפדיון חופשה עת נקבע עובדתית שהמערער קיבל את מלוא התשלום המגיע לו ברכיב זה.

5. סוף דבר – הערעור נדחה. בשים לב לכך כי סיכומי המשיבות לא התייחסו לחזית הערעור אלא לטענות שהובאו בבית הדין האזורי, לא מצאנו מקום לעשות צו להוצאות.
ניתן היום, כ"ו תמוז תשפ"א (06 יולי 2021), בהיעדר הצדדים וישלח אליהם .

רועי פוליאק,
שופט, אב"ד

אילן סופר,
שופט

מיכאל שפיצר,
שופט

גברת יעל רון,
נציגת ציבור (עובדים)

גברת יעל אסתר עפרון,
נציגת ציבור (מעסיקים)