הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 28788-11-17

11 דצמבר 2018
אורי יוסקוביץ
המערער בעע 34661-11-17
המשיב בעע 28788-11-17
-

.1 טלרד נטוורקס בע"מ

2. שי ינאי
המערער בעע 28788-11-17
המשיב בעע 34661-11-17

מערערים פורמליים בעע 28788-11-17
משיבים פורמליים בעע 34661-11-17
לפני: הנשיאה ורדה וירט-ליבנה, השופט רועי פוליאק, השופט מיכאל שפיצר
נציג ציבור (עובדים) רן קידר, נציג ציבור (מעסיקים) עצמון ליפשיץ
ב"כ המערער, מר אורי יוסקוביץ : עו"ד עירית יוסקוביץ
ב"כ המשיבים, טלרד ומר שי ינאי: עו"ד אפרת בירן ועו"ד דניאל כוכבי

פסק דין - מתוקן

  1. לפנינו שני ערעורים על פסק דינו של בית הדין האזורי בתל אביב (השופטת עידית איצקוביץ ונציגי הציבור מר משה כהנא וגברת צביה דגני; סע"ש 41363-03-13) אשר קבע כי על המשיבה 1 ( להלן: "טלרד") לשלם למר יוסקוביץ סך של 33,159 ₪ בגין תמורת הודעה מוקדמת לפיטוריו וכל יתר רכיבי התביעה נדחו והתביעה כנגד מר ינאי באופן אישי נדחתה. התביעה שכנגד של חברת טלרד נדחתה אף היא. מר יוסקוביץ חויב בהוצאות לנתבעים 2 ו-3, שנמחקו בשלב הערעור, בסך של 30,000 ₪ ולנתבע 4 בסך של 20,000 ₪.
  2. לאחר ששמענו את טענות הצדדים ולאחר שבחנו את כלל הראיות שבתיק, מצאנו כי דין הערעור של מר יוסקוביץ להידחות. באשר לערעורה של חברת טלרד, הערעור מתקבל באופן חלקי, כך שהקביעה כי על טלרד לשלם דמי הודעה מוקדמת מבוטלת בזאת, וכן לגבי התביעה שכנגד בגין הפרת חובת נאמנות ופגיעה במוניטין, אנו קובעים כי על מר יוסקוביץ לפצות את חברת טלרד בסכום של 100,000 ₪.
  3. באשר לערעורו של מר יוסקוביץ, נציין כי מדובר בערעור עובדתי וכל הטענות שנשמעו גם היום, הן על ידי באת כוחו והן על ידי מר יוסקוביץ עצמו, מתייחסות לקביעות העובדתיות של בית הדין האזורי שאין ערכאת הערעור נוהגת להתערב בהן ככלל, אלא במקרים חריגים. לא מצאנו בטענות מר יוסקוביץ טעם חריג להתערב בקביעות העובדתיות.
  4. באשר לערעור של טלרד, היננו סבורים כי נסיבות פיטוריו של מר יוסקוביץ מהחברה כפי שנקבעו ע"י בית הדין האזורי, הינן נסיבות חמורות המהוות הפרה חמורה של חובת נאמנות העובד כלפי מעסיקו, ולכן היה מקום לקבל באופן חלקי את התביעה שכנגד של טלרד כנגד מר יוסקוביץ ומשכך אנו פוסקים את סכום הפיצוי שמצאנו שהוא ראוי בנסיבות העניין בסך של 100,000 ₪. באשר לחיוב טלרד לשלם דמי הודעה מוקדמת, אנו סבורים כי נסיבות הפסקת עבודתו מצדיקות שלילת הודעה מוקדמת ועל מר יוסקוביץ, ככל שקיבל את התשלום האמור, להשיבו לטלרד. יתכן שבנסיבות אחרות אף היה מקום לשלול ממנו את פיצויי הפיטורים, אולם מאחר והם שולמו ולאור הנסיבות, אין אנו מתערבים בכך. הסכומים הנ"ל ישולמו תוך 30 יום מהיום שאם לא כן יישאו בהפרשי הצמדה וריבית כחוק.
  5. לאור האמור לעיל – ערעורו של מר יוסקוביץ נדחה וערעורה של טלרד מתקבל באופן חלקי כאמור לעיל, ועל כן על מר יוסקוביץ לשלם למשיבים הוצאות בסך של 25,000 ₪ שישולמו תוך 30 יום מהיום שאם לא כן סכום זה יישא ריבית והפרשי הצמדה כחוק עד למועד התשלום בפועל.

ניתן היום, ג' טבת תשע"ט ( 11 דצמבר 2018), בנוכחות הצדדים.

ורדה וירט-ליבנה,
נשיאה, אב"ד

רועי פוליאק,
שופט

מיכאל שפיצר,
שופט

מר רן קידר,
נציג ציבור (עובדים)

מר עצמון ליפשיץ,
נציג ציבור (מעסיקים)