הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 2773-11-18

ניתן ביום 23 מאי 2019

אחמד עבאס
המערער
-
חיאת (1991) בע"מ
המשיבה

בשם המערער – עו"ד וגדי אבו-אלהיג'א
בשם המשיבה – עו"ד איליא עבד

פסק דין

הרשמת אפרת קוקה
הצדדים הודיעו לבית הדין כי הגיעו להסכם פשרה בניהם, כדלהלן:
מבלי להודות בטענות, ולסילוק סופי והדדי למלוא טענות המערער נגד המשיבה ביחס לתקופת העבודה נשוא התביעה וסיומה, לרבות ביחס לפסק דין בתיק נשוא הערעור, בערעור, בהחלטות המשלימות מיום 8.1.2019 ומיום 1.4.2019, וביחס לתיק ההוצאה לפועל שנפתח לביצוע פסק הדין (תיק מס' 530480-02-19), תשלם המשיבה למערער סך כולל של 167,000 ₪ נטו, מתוכם שילמה כבר המשיבה 90,000 ₪ ולכן נותר עליה לשלם למערער 77,000 ₪ נוספים, אשר ישולמו תוך 30 ימים בשיק לפקודת ב"כ, עו"ד וגדי אבו-אלהיג'א.
למען הסר ספק, הסכומים הנ"ל הם מעבר לסכומים שנצברו לזכות המערער בקרן הפנסיה שהמשיבה פתחה עבורו, ומעבר לפיצויים ששולמו לו עובר להגשת התביעה.
עם ביצוע התשלום ידאג המערער לסגור את תיק ההוצאה לפועל הנ"ל.
הצדדים ביקשו כי ינתן תוקף פסק דין להסכם הפשרה ביניהם.
ניתן בזה תוקף של פסק דין להסכם הפשרה בין הצדדים כאמור בסעיף 1 לעיל.
מבוטל הדיון ביום 23.9.2019.
אין צו להוצאות.

ניתן היום, י"ח אייר תשע"ט (23 מאי 2019) בהעדר הצדדים ו יישלח אליהם.