הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 26076-10-18

05 מאי 2019
חיים דעבול
המערער
-

מחמוד אבו עואד
המשיב
בפני השופט אילן סופר
<#2#>
ב"כ המערער עו"ד יוסף ברד, עו"ד אלעוברה
ב"כ המשיב עו"ד אמיר גבארה

פסק דין

1. במהלך הדיון הודיעו הצדדים כדלקמן:
"הגענו להסכמה כי לסילוק סופי ומוחלט של כל טענות המשיב כלפי המערער, ישלם המערער למשיב באמצעות בא כוחו ולפקודתו סך של 72,000 ₪ וזאת ב- 4 תשלומים שווים חודשיים ורצופים, החל מיום 10.6.2019 ומדי עשירי לכל חודש.
התשלומים יהיו על סך 18,000 ₪ כל אחד, בהמחאות לפקודת ב"כ המשיב אשר יימסרו לו עד למועד פירעון התשלום הראשון. בכלל זה התשלום הראשון יכלול בתוכו השתתפות בהוצאות משפט בסך של 7,500 ₪ וזאת כנגד חשבונית מס שיפיק אותה בא כוח המשיב על שם המערער.
אנו מבקשים לתת תוקף של פסק דין להסכמה".

2. ניתן בזה תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים.

ניתן היום, ל' ניסן תשע"ט (05 מאי 2019), בנוכחות הצדדים .

אילן סופר, שופט