הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 23660-09-16

ניתן ביום 03 ינואר 2018

אבישי קליין
המערער בע"ע 23660-09-16
המשיב בע"ע 2700-10-16
-
המסלול האקדמי המכללה למינהל מיסודה של הסתדרות הפקידים
המערער בע"ע 2700-10-16
המשיב בע"ע 23660-09-16

לפני: סגנית הנשיא ורדה וירט-ליבנה, השופט אילן איטח, השופט אילן סופר
נציגת ציבור (עובדים) גב' יעל רון, נציגת ציבור (מעסיקים) גב' ברכה סמו

בשם אבישי קליין – עו"ד אליעזר קליין
בשם המסלול האקדמי – עו"ד אסתי נדל, עו"ד ספיר טובה

פסק דין

ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בתל אביב-יפו (השופטת מיכל לויט ונציגי הציבור מר ברוך הראל ומר אבי ענתבי; סע"ש 31979-11-14).

במהלך דיון בערעורים, שהתקיים ביום 3.1.2018, הציע בית הדין לצדדים להסכים כי:
"בשלב זה של הדיון לאחר ששמענו את טענות הצדדים, מוצע לצדדים כי בית הדין יפסוק בפשרה לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט ללא הנמקה סכום שמר קליין יחזיר למכללה בין 0 ל-28,000 ₪ נכון להיום. בנוסף ייכתב בפסק הדין כי קביעות בית הדין האזורי לגבי גובה פיצויי הפיטורין וגובה דמי החופשה השנתית תבוטלנה".

הצדדים קיבלו את הצעת בית הדין והסמיכו את בית הדין לפסוק לפשרה, ללא הנמקה, לפי סעיף 79 א לחוק בתי המשפט [ נוסח משולב], תשמ"ד-1984, כך שמר קליין יחזיר למכללה סכום שבין 0 ל – 28,000 ₪, כערכם היום.

נוכח הסכמת הצדדים ולאחר שעיינו בטענות הצדדים ובכלל המסמכים שבתיק, הננו פוסקים בזה על דרך הפשרה, לפי סעיף 79 א לחוק בתי המשפט [ נוסח משולב], תשמ"ד-1984, כי על מר קליין להחזיר למכללה סכום של 10,000 ₪, נכון להיום, שישלומו ב – 2 תשלומים חודשיים רצופים ושווים, כאשר התשלום הראשון ישולם ביום 15.1.2018.

עוד נבהיר כי קביעות בית הדין האזורי, לגבי גובה פיצויי הפיטורים וגובה דמי החופשה השנתית – מבוטלות.

אין צו להוצאות בערעור.

ניתן היום, ט"ז טבת תשע"ח (03 ינואר 2018) בהעדר הצדדים ו יישלח אליהם.

ורדה וירט-ליבנה,
סגנית נשיא, אב"ד

אילן איטח,
שופט

אילן סופר,
שופט

גברת יעל רון,
נציגת ציבור (עובדים)

גברת ברכה סמו,
נציגת ציבור (מעסיקים)