הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 23264-10-18

ניתן ביום 17 יוני 2019

י.ר.א.ם הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ
המערערת
-

לוסי כהן
המשיבה

בשם המערערת – עו"ד דרור כהן מוגרבי
בשם המשיבה – עו"ד שרון ברבי

פסק דין

השופט רועי פוליאק

בדיון המקדמי שהתקיים בפני ביום 17.3.2019 הוצע כי:
"בשלב זה מוצע למערערת לחזור בה מערעורה, לנוכח העובדה לפיה המערערת אינה חולקת על העובדה כי הכספים אכן הופקדו בקופת החברה והוחזרו רק בחלקם ולנוכח הראיות על עלויות המימון. מאחר שחזית הדיון בבית הדין האזורי הוגבלה לשאלה דלעיל בלבד, ובית הדין לא איפשר לחקור ב''עסקת היסוד'' דהיינו בטענתה של המערערת לפיה הכספים נועדו לפעילות פלילית, אין בפסק הדין כדי להגביל את טיעוני צד מהצדדים בפני בית המשפט המחוזי הדן בהליך העיקרי בין בעלי הדין".
הצעת בית הדין לא נתקבלה מלכתחילה לנוכח מחלוקת בין בעלי הדין בסוגית ההוצאות, אך בעקבות בקשה שהגישה המערערת למחיקת הערעור, בעקבות דברי בית הדין כמצוטט לעיל, הציע בית הדין בהחלטתו מיום 10.6.2019, כך:
"סוגיית עצם החיוב בהוצאות ושיעורן - המצויה ממילא בסמכות בית הדין – תיוותר לשיקול דעת בית הדין ותוכרע בהתחשב במכלול הנסיבות, לרבות השלב המוקדם של הדיון".
הצדדים קיבלו את הצעת בית הדין.
הערעור נמחק בזה בהסכמת הצדדים. בנסיבות העניין, בהן התקיים דיון מקדמי בערעור אך טרם הוגשו סיכומים, תישא המערערת בהוצאות המשיבה ובשכר טרחת עורך דינה בסכום (כולל) של 4,000 ₪, אשר ישולם בתוך 30 ימים מהיום.

ניתן היום, י"ד סיוון תשע"ט (17 יוני 2019), בהעדר הצדדים וישלח אליהם .

רועי פוליאק, שופט