הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 22072-12-17

26 דצמבר 2018
דוד אלמקייס
המערער בע"ע 32199-02-18 המשיב בע"ע 22072-12-17
-

סגנון סוכנות לביטוח (1992) בע"מ
המשיב בע"ע 32199-02-18 המערער בע"ע 22072-12-17
בפני השופטת לאה גליקסמן, השופט רועי פוליאק, השופט מיכאל שפיצר
נציגת ציבור (עובדים) גברת חיה שחר, נציג ציבור (מעסיקים) מר דורון קמפלר
ב"כ דוד אלמקייס עו"ד רפאל פילוסוף
ב"כ סגנון סוכנות לביטוח עו"ד מרדכי ברקן

פסק דין

1. בתום הדיון בערעור הודיעו הצדדים כי בהמלצת בית הדין הגיעו להסדר כמפורט להלן:
"1. כל צד מושך את ערעורו מבלי להודות בטענות הצד שכנגד, ללא צו להוצאות.
2. תיקי הביטוח שנוהלו על ידי דוד אלמקייס (להלן: אלמקייס) בתקופת עבודתו בסגנון סוכנות לביטוח (1992) בע"מ (להלן: הסוכנות) לרבות כ- 120 התיקים בגינם הוגש טען ביניים (להלן: התיקים), נכון ליום 31.5.2013 מכל חברות הביטוח, יועברו לטיפולו של אלמקייס ואלמקייס יהיה זכאי לקבלת מלוא דמי העמילות בגין תיקים אלה, וזאת מיום 1.2.2019.
3. אשר לעמלות בעד העבר, דהיינו העמלות המעוכבות בהראל בגינן הגישה הראל טען ביניים יחולקו שווה בשווה בין אלמקייס לבין הסוכנות. העמלות בעד התיקים האחרים בעד תקופה שעד יום 1.2.2019 יישארו בידי הסוכנות. הצדדים יפנו במשותף לחברת הראל לצורך יישום ההסכמה כאמור לעיל, ומצהירים כי כאשר הראל תבצע את חלקה בהתאם להסכמה לא יהיו להם טענות כנגד הראל.
4. באשר לפוליסות שבוטלו תערך בדיקה על יסוד מספרי תעודות זהות אם נמכרה פוליסה חליפית מאותו סוג, וככל שכן היא תועבר לאלמקייס.
5. הסוכנות תעביר בתוך שבועיים את רשימת התיקים עם מספרי תעודות זהות ומספרי פוליסות.
6. הצדדים יחתמו על כל מסמך הדרוש לשם ביצוע הסכם זה.
7. חילוקי דיעות בין הצדדים יוכרעו על ידי עו"ד דובי רם כבורר. ככל שמר רם לא יקבל על עצמו את התפקיד ימונה מר דני קהל. ככל שאף אחד משניהם לא יקבל את התפקיד, ימונה בורר על ידי בית הדין.
8. הסוכנות מתחייבת שלא לפנות ללקוחות שהתיקים שלהם נמכרו ולהציע להם פוליסות מאותו סוג וזאת לתקופה של שנתיים מיום 1.2.2019.
9.מבקשים מבית הדין ליתן להסכמה תוקף של פסק דין".

2. ניתן בזאת תוקף של פסק דין להסדר המוסכם בין הצדדים.

3. אין צו להוצאות.

ניתן היום, י"ח טבת תשע"ט (26 דצמבר 2018), בנוכחות הצדדים.

לאה גליקסמן,
שופטת, אב"ד

רועי פוליאק,
שופט

מיכאל שפיצר,
שופט

גברת חיה שחר,
נציגת ציבור (עובדים)

מר דורון קמפלר,
נציג ציבור (מעסיקים)