הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 19874-10-15

ניתן ביום 17 יולי 2016

עמיר מנוף
המערער

-

א.נ.י גליל הנדסה בע"מ
המשיבה

לפני: השופטת רונית רוזנפלד, השופטת לאה גליקסמן, השופט רועי פוליאק

נציג ציבור (עובדים) מר שי צפריר, נציג ציבור (מעסיקים) מר עמית שטרייט

בשם המערער - עו"ד דני אליגון

בשם המשיבה- עו"ד דורון נוימן

פסק דין

  1. לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע (השופט צבי פרנקל ונציגי הציבור מר ישראל עמישי ומר יאיר כפיר; סע"ש 41435-11-11).
  2. במהלך הדיון בערעור הוצע לצדדים להסמיך את בית הדין לפסוק לפשרה, ללא הנמקה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, סכום שיהיה בגבולות הסכומים שבין 30,000 ש"ח ובין 170,000 ש"ח בערכים נכון להיום.
  3. הצדדים הסכימו להצעת בית הדין וטענו לפנינו לעניין הסכום שייפסק. כמו כן הודיעו הצדדים כי נוכח היות המערער עצמאי, הרי שכל סכום שייפסק ישולם כנגד חשבונית ואליו ייווסף תשלום מע"מ כחוק. הסכום שייפסק יהיה לפקודת החברה הנים שירותים הנדסיים בע"מ.
  4. להסכמת הצדדים ניתן בזה תוקף של פסק דין.לאחר שעיינו בטענות הצדדים בכתב ובעל פה ובכלל המסמכים שבתיק, הננו פוסקים בזאת לפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 כי המשיבה תשלם למערער סך 90,000 ש"ח בערכים נכון להיום. לסכום זה ייווסף מע"מ כדין, והוא ישולם בתוך 30 יום מהיום, שאם לא כן ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

אין צו להוצאות.
ניתן היום, י"א תמוז תשע"ו (17 יולי 2016) בהעדר הצדדים ו יישלח אליהם.

רונית רוזנפלד,
שופטת, אב"ד

לאה גליקסמן,
שופטת

רועי פוליאק,
שופט

מר שי צפריר,
נציג ציבור (עובדים)

מר עמית שטרייט,
נציג ציבור (מעסיקים)