הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 19731-10-17

27 מאי 2018
.1 א.ת חושן וברקת בע"מ
.2 איל תורג'מן
המערערים
-

BEHARNEGASI MEBRHTOM GAIM
המשיב
בפני כב' השופט אילן סופר
<#1#>

ב''כ המערערים עו''ד יניב גלבוע
ב''כ המשיב עו''ד יאן כרמל

פסק דין

1. במהלך הדיון הודיעו הצדדים כדלקמן:
''הגענו להסכמה לפיה הערעור יתקבל ופסק הדין של בית הדין האיזורי לעבודה בירושלים מיום 27.6.17 - יבוטל. למרות זאת ולאחר שיחה בין הצדדים ומתוך התחשבות הדדית סוכם כי המשיב יקבל מהמערערת 1 פיצויים מוגדלים בסך 12,500 ₪, שכ''ט עורך דין (כנגד קבלת חשבונית מב''כ המשיב למערערת 1) בסך 12,500 ₪ בתוספת מע''מ. סכומים אלה ישולמו בתוך 15 יום מהיום בשתי המחאות שיועברו לב''כ המשיב.
בתוך 45 יום מהיום תשלם המערערת 1 באמצעות ב''כ המשיב למשיב סך של 25,000 ₪ בגין עגמת נפש.
כל הסכומים שישולמו למשיב, ישולמו בערכי נטו וירשמו לידי ב''כ המשיב עו''ד דניאל ועקנין בנאמנות.
עם פרעון כל התשלומים לפי הסכם זה, לא יהיו למשיב כל תביעות מכל סוג שהוא כלפי המערערים.
המערער 2 ערב אישית לכל חיובי המערערת 1 לפי הסדר זה.
ככל שנפתח הליך הוצל''פ לביצוע פסק הדין, יפעל המשיב לסגור אותו בתוך 7 ימים מהיום. אנו מבקשים לתת תוקף של פסק דין להסכמה זו''.

2. ניתן בזה תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים.

ניתן היום, י"ג סיוון תשע"ח (27 מאי 2018), בהעדר הצדדים וישלח אליהם .

אילן סופר, שופט