הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 19698-10-19

בפני
כב' השופט מיכאל שפיצר

המבקשת

אוניברסיטת חיפה

נגד

המשיבים

1.אלון שמעוני
2.יניב אורן
3.שי אבירם
4.מירן בוניאל ניסים
5.סיגל נעים
6.רוני ארן גויכמן
7.נעמה טסלר
8.נעם מור
9.אסף יופה
10.אלה היימן
11.אסף רמות
12.בר גלבוע
13.נטלי רייצ'וק
14.נטע שרון רביב

החלטה

השופט מיכאל שפיצר

לפני בקשתה של אוניברסיטת חיפה, ל"מתן צו מניעה זמני בערעור" שאינה אלא בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית הדין האזורי בחיפה (השופטת דניה דרורי ונציגי הציבור מר יהודה פיגורה ומר פסח דוד; סע"ש 64091-01-19), אשר קיבל חלקית את תביעתם של 10 מ-14 המשיבים ופסק לכל אחד מהמשיבים, סכומים שנקבעו על ידיו. הסכום הפסוק הכולל מסתכם בכ-375,000 ₪ וכן הוצאות משפט בסך של 60,000 ₪. בבסיסה של התביעה נשוא הליך זה הוא בטענתם של המשיבים, עוזרי מחקר ששכרם שולם לפי שעות, שיש להחיל עליהם את הוראותיו של ההסכם הקיבוצי מיום 20.7.2000, שנחתם בין אוניברסיטת חיפה לארגון עובדי הסגל הזוטר, העוסק בזכויות עוזרי מחקר במינוי אקדמי המועסקים לפי היקף משרה (להלן – הסכם 2000). התביעות עניינן בהפרשי שכר וזכויות נוספות המגיעות למשיבים.

רקע וטענות הצדדים

לטענת המבקשת, קביעתו העקרונית של בית הדין האזורי כי המשיבים נכללים בהגדרת "עוזרי מחקר" כמשמעותו בהסכם 2000 ועל כן זכאים לתנאים שבהסכם האמור שגוייה. להלן תמצית טענותיה:
בית הדין נמנע מדיון בשאלות מהותיות שהיה עליו להכריע בהן, והעדיף להסתמך על קביעות עבר בהליכים קודמים שעסקו בדרישות להחלת הסכם 2000 על עוזרי מחקר בשעות.
הפן העקרוני של נשוא הערעור הנוכחי, היינו תחולת הסכם 2000 על עוזרי מחקר לפי שעות, תלוי ועומד בערעורים בבית דין זה, בעס"ק 24138-08-17 ו-עס"ק 52926-10-17 כמו גם ע"ע 30820-08-17 העוסקת באותו נושא מהאספקט של תובענה ייצוגית.
אין ליישם את פסק הדין בעניין נוי טבך על עניינם של המשיבים.
סיכויי הערעור טובים, וגם משיקולים של מאזן הנוחות, יהיה קושי בהשבת המצב לקדמותו ככל שיתקבל הערעור.

א. בקבלו את התביעה, בחן בית הדין האזורי את הנושא באופן עצמאי ובמנותק מהליכים אחרים, לרבות עניין נוי טבך.
ב. השאלות נשוא פסק הדין שבערעור הוכרעו לטובת המשיבים זה מכבר, לרבות בפרשנות הסכם 2000 בכל הנוגעי לעוזרי המחקר במבקשת ונקבע שלא ניתן להבחין בין עוזרי מחקר המקבלים כתב מינוי לאלו המועסקים לפי שעות, ושלטענת המבקשת בנושא זה אין בסיס כלשהו, ומכאן, שסיכויי הערעור קלושים.

באשר למאזן הנוחות, טוענים המשיבים, כי הם זכאים ליהנות מפירות זכייתם בהליך, וכי המבקשת מעלה טענה ערטילאית בדבר הקושי להחזיר את הגלגל לאחור ככל שערעורה יתקבל.

המשיבים סבורים שאין מקום לטענת המבקשת המעלה חשש כי גם עוזרי מחקר אחרים יגישו תביעות דומות.

המבקשת בתשובתה לתגובת המשיבים, שבה למעשה על טענותיה בבקשה, תוך שהיא מוסיפה כי המשיבים עיוותו את טענותיה, שכן המבקשת לא התעלמה מקיומם של הליכים קודמים אלא שטענתה היא שבית הדין האזורי טעה בפרשנותו להסכם 2000, וכן שפסק הדין בהליך הקיבוצי הכיר בקיומם של עוזרי מחקר לפי שעות, וטענות נוספות שאין צורך להידרש להן במסגרת בקשה זו.

דיון והכרעה

אכן, נקודת המוצא הינה כי מי שזכה בדינו, זכאי לממש את פרי זכייתו באופן מיידי והגשת ערעור אינה מעכבת את מימוש פסק הדין. עיכוב ביצועו של פסק דין הוא בבחינת חריג לכלל ומותנה, דרך כלל, בהצטברות שני גורמים: האחד – הנזק היחסי שייגרם למבקש מאי היענות לבקשה גדול מן הנזק הצפוי למשיב אם יעוכב הביצוע; השני – סיכויי הערעור להתקבל טובים (ע"ע (ארצי) 44025-02-12 פרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבנין בע"מ - מוחמט סווחטורק (14.6.12)).

עם זאת, לאחר שבחנתי את הבקשה, התגובה והתשובה, אני סבור שנכון יהיה לעכב את ביצוע פסק הדין. הנימוק העיקרי ביסוד החלטתי הוא ש מדובר בסכסוך רחב יריעה וממושך, שליבתו – שאלת הפרשנות של הסכם 2000 ביחס לעוזרי מחקר המועסקים לפי שעות. עניין זה, תלוי ועומד בבית דין זה במספר הליכים ולטעמי, מבלי להביע עמדה כלשהי לגופם של דברים, לא ניתן לשלול את סיכויי הערעור, ונכון יהיה למצות את ההליכים בבית דין זה, בין אם במשא ומתן ושיח בין הצדדים (שנראה שהצדדים מצויים בו ובית דין זה ממתין לדיווחם), ובין אם בהכרעה ש יפוטית.

אשר על כן, הבקשה מתקבלת וביצוע פסק דינו של בית הדין האזורי יעוכב עד להחלטה אחרת.

בנסיבות העניין – אין צו להוצאות.

ניתנה היום, י"ג כסלו תש"פ, 11 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.

מיכאל שפיצר, שופט