הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 18723-01-19

16 יוני 2019

סושי נתניה בע"מ
המערערת
-

.1 KIBROM KIBREAM
.2 פתרונות ושירותים לעסקים א.ע. בע"מ
.3 עמנואל אוטוסורו אמאצי

המשיבים
בפני השופט אילן סופר

ב"כ המערערת עו"ד שחר אנושי
ב"כ המשיב 1 עו"ד יובל אלון

פסק דין

במהלך הדיון הציע בית הדין לצדדים כי הסכום אשר הופקד על ידי המערערת בסך 22,907 ₪ יוחזר לה ובכפוף לכך, יידחה הערעור.
הצדדים קיבלו את הצעת בית הדין.
ניתן בזה תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים להצעת בית הדין.
המזכירות תשיב לב"כ המערערת את הסכום שהופקד בקופת בית הדין.
ניתן היום, י"ג סיוון תשע"ט (16 יוני 2019), בנוכחות הצדדים.

אילן סופר, שופט