הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 16171-10-19

09 יוני 2020
.1 עומר תיים
.2 נאג'ח עאסי
.3 יחיא חרפוש
.4 עאמר אתים
.5 בלאל עאסי
.6 אחמד מוסלח
.7 סעיד נג'אר
.8 אבראהים אערג'
.9 ראמי דיואן

המערערים
-

מ.ב. גלאט עוף למהדרין בע"מ
המשיבה

בפני סגן הנשיאה אילן איטח, השופט רועי פוליאק, השופט אילן סופר
נציגת ציבור עובדים גב' חיה שחר, נציגת ציבור מעסיקים גב' ברכה סמו
<#2#>

ב"כ המערערים עו"ד אבראהים אגבאריה
ב"כ המשיבה עו"ד מרדכי בייץ ועו"ד נחמיה אנגלמן

פסק דין

1. לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי ירושלים (השופט עמיצור איתם ונציגי הציבור מר יוחנן בכלר וגב' תמר סליימן; ס"ע 17556-06-16 ונוספים), בו נדחתה תביעת המערערים לתשלום שכר עבודה בגין הזמן שחלף בין מועד הגעתם למפעל בהסעות (05:30) לבין תחילת עבודתם (07:00).

2. לאחר שבחנו את כלל חומר התיק ואת טענות הצדדים לפנינו בכתב ובעל פה, הגענו למסקנה כי דין הערעור ביחס לרכיב שנדחה לעיל להידחות. לאור הקביעות העובדתיות של בית הדין ובהינתן שלא הוכח כי התייצבות העובדים לעבודה הייתה פרי אילוץ מצד המעסיקה, אין לראות בזמן שבין מועד ההתייצבות לבין מועד תחילת העבודה כזמן עבודה. נציין, כפי שהדגיש בית הדין האזורי, כי לא התבקש בכתב התביעה סעד חלופי בקשר לפרק זמן זה ולפיכך אין צורך להידרש לשאלה אם עשוי לקום בגין פרק זמן זה סעד חלופי אחר. נזכיר שכבר נפסק כי:

"לא די בעצם דרישת המעסיק מהעובד לנכוח במקום העבודה כדי להגדיר את כל שעות שהייתו כשעות עבודה (אם כי זהו שיקול שיילקח בחשבון בין שאר השיקולים), ואף לא די בהפקת תועלת כלשהי על ידי המעסיק מעצם שהותו של העובד במקום העבודה, אלא יש לבחון אם אכן בוצעה 'עבודה' על ידי העובד במהלך השעות שבמחלוקת, בהתאם למאפייניו של מקום העבודה ומהות המשרה בה הוא מועסק" (ע"ע (ארצי) 29712-08-13 שירלי חנדז'י – אחוזת רעים (ע"ר) (21.8.2016) ).

לאמור נוסיף כי לא הוכח כי לעובדים לא הייתה הברירה להגיע בכוחות עצמם למקום העבודה ושלא באמצעות ההסעה. בנסיבות אלה אין לנו צורך להידרש גם לקביעה של בית הדין האזורי לפיה לא נסתרה טענת המעסיקה ששעת ההגעה של העובדים הייתה פרי תיאום בינם לבין קבלן ההסעות .

3. רשמנו לפנינו את דברי ב"כ המעסיקה לפיהם המעסיקה תשוב ותבהיר לעובדים כי הם רשאים להגיע עצמאית תוך שהמעסיקה תשלם השתתפות בהוצאות הנסיעה כדין.

4. לאור המקובץ, הערעור בכל הנוגע לשאלת פרק הזמן עד לתחילת העבודה נדחה. יחד עם זאת ובהסכמת המשיבה, מתקבל הערעור בכל הנוגע לטענה לפיה בית הדין האזורי לא הכריע ברכיבי התביעה הפרטניים שנכללו בכתבי התביעה של המערערים, ולכן יש להשיב את עניינם לבית הדין האזורי על מנת שיכריע בהם.

5. סוף דבר – הערעור מתקבל בחלקו כמפורט בסעיף 4 ל עיל. בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

ניתן היום, י"ז סיוון תש"פ (09 יוני 2020), בהעדר הצדדים וישלח אליהם .

אילן איטח,
סגן נשיאה, אב"ד

רועי פוליאק,
שופט

אילן סופר,
שופט

גברת חיה שחר,
נציגת ציבור (עובדים)

גברת ברכה סמו,
נציגת ציבור (מעסיקים)