הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 12180-12-18

ניתן ביום 11 ספטמבר 2019

  1. קקאו סנטר ניהול בתי קפה בע"מ
  2. דוד גרע

המערערים
-

  1. אביב פלייסמן
  2. אלבינה יודאייב
  3. קקאו רוטשילד (הראל 2012) בע"מ (פורמלי)
  4. קקאו רוטשילד בע"מ (פורמלי)

המשיבות

בפני: השופטת לאה גליקסמן, השופט רועי פוליאק, השופטת חני אופק-גנדלר
נציג ציבור (עובדים) מר שלמה כפיר, נציג ציבור (מעסיקים) מר דורון קמפלר

בשם המערערים – עו"ד דוד קוגן
בשם המשיבות – עו"ד ורד שדות, עו''ד מורן יוגב

פסק דין

במהלך הדיון בערעור הציע בית הדין לצדדים כי "בית הדין יפסוק לפשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, ללא הנמקה, סכום שישולם על ידי המערערים, ביחד ולחוד, לידי המשיבות, כאשר תקרת הסכום תהיה הסכומים שנפסקו על ידי בית הדין האזורי (בערכם כיום) בניכוי הפיצוי בגין אי מתן הודעה לעובד, פיצוי בגין אי עריכת שימוע ופיצוי בגין אי הנפקת תלושי שכר. פסק דינו של בית דין זה יבוא חלף פסק דינו של בית הדין האזורי" (להלן – הצעת בית הדין). הובהר כי הצעת בית הדין "היא שסכום ההוצאות יהיה אחד השיקולים בגובה הסכום שיפסק".
באי כוח הצדדים נתנו הסכמתם להצעת בית הדין, לרבות ההבהרה, והוסיפו טענות שונות לעניין השיקולים שעל בית הדין לקחת בחשבון בבואו לפסוק.
לאחר ששקלנו את טענות הצדדים לפנינו בכתב ובעל פה, ועיינו בכלל החומר המצוי בתיק, ובהתאם להסכמת הצדדים לפסוק לפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, אנו קובעים כי המערערים, יחד ולחוד, ישלמו למשיבה 1 סכום של 21,000 (עשרים ואחד אלף) ₪ נכון להיום, ולמשיבה 2 סכום של 27,000 (עשרים ושבעה אלף) ₪ נכון להיום.
פסק דין זה בא חלף פסק דינו של בית הדין האזורי.
אין צו להוצאות בערעור.

ניתן היום, י"א אלול תשע"ט (11 ספטמבר 2019) בהעדר הצדדים ו יישלח אליהם.

לאה גליקסמן,
שופטת, אב"ד

רועי פוליאק,
שופט

חני אופק גנדלר, שופטת

מר שלמה כפיר,
נציג ציבור (עובדים)

מר דורון קמפלר,
נציג ציבור (מעסיקים)