הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 10481-06-16

09 מאי 2018
אנה ברנדר
המערערת
-

גולד-וורק מיון והשמה בע"מ
המשיבה
בפני הנשיאה ורדה וירט ליבנה, השופטת לאה גליקסמן, השופטת סיגל דוידוב-מוטולה
נציגת ציבור (עובדים) גברת יעל רון, נציגת ציבור (מעסיקים) גברת יודפת הראל-בוכריס

בשם המערערת עו"ד אמנון דוד בנישתי, עו"ד יצחק בנישתי
בשם המשיבה מר אוהד עדי, מנכ"ל המשיבה

פסק דין

1. לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע (סגן הנשיאה כתוארו אז השופט אילן סופר ונציגי הציבור גברת רות סנקר ומר חיים נוסן הנגבי; סע"ש 1738-09-14) אשר קיבל באופן חלקי את תביעתה של המערערת ופסק לזכותה פיצוי בסך של 15,000 ₪ בגין הפרת חוק עבודת נשים וקיבל את תביעתה של המשיבה וקבע כי יש לחייב את המערערת בסך של 15,000 ₪ בגין הפרת חובת תום הלב.

2. באשר לחיוב המערערת בתשלום פיצוי למשיבה בגין הפרת חובת תום הלב, ערעור המערערת מתקבל באופן שהחיוב מבוטל וזאת מאחר ובית הדין האזורי פסק פיצוי לטובת המשיבה בגין עילה של חוסר תום לב שלא נתבעה על ידי המשיבה.
לאור האמור, אין מקום להידרש לשאלות לגבי הפרת חוק הגנת הפרטיות לגופן.

3. באשר לחיוב המשיבה בפיצוי בגין הפרת חוק עבודת נשים בסך של 15,000 ₪, לאחר ששמענו את טיעוני הצדדים ועיינו בכלל החומר שבתיק הננו סבורים כי יש לפצות את המערערת בסכום גבוה יותר בגין הפרת החוק, ולאחר ששקלנו את הנסיבות הננו מוסיפים סכום של 13,000 ₪ נוספים מעבר לסכום שנפסק. ובסך הכל, המשיבה תשלם למערערת פיצוי בגין הפרת חוק עבודת נשים בסך של 28,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה 1.9.2014 ועד למועד התשלום בפועל.

4. יתר רכיבי הערעור, נדחים.

5. המשיבה תישא בהוצאות ושכר טירחת עורך דין בסך של 5,000 ₪ שישולמו תוך 30 יום מהיום.

ניתן היום, כ"ד אייר תשע"ח (09 מאי 2018), בנוכחות הצדדים.

ורדה וירט-ליבנה,
נשיאה, אב"ד

לאה גליקסמן,
שופטת

סיגל דוידוב-מוטולה,
שופטת

גברת יעל רון,
נציגת ציבור (עובדים)

גברת יודפת הראל בוכריס,
נציגת ציבור (מעסיקים)