הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה סק"כ 6148-03-19

16 יולי 2019
מורשת דרך- עמותת מורי הדרך בתיירות נכנסת בישראל
המבקשת
-

.1 לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל
.2 אגודת מורי הדרך בישראל

המשיבים
לפני: הנשיאה ורדה וירט-ליבנה, סגן הנשיאה אילן איטח, השופטת לאה גליקסמן
נציגי ציבור (עובדים) מר ישראל דורון וגברת יעל רון
נציגי ציבור (מעסיקים) גברת ברכה סמו ומר עצמון ליפשיץ
<#1#>

ב"כ המבקשת עו"ד נחום הרפז, עו"ד יוסי אלעד
ב"כ המשיב 1 עו"ד אורית זילוני-קליינמן
ב"כ המשיבה 2 עו"ד איתן ברקוביץ

פסק דין

1. במהלך הדיון ב"כ המבקשת ביקש להודיע כדלקמן:
"... על מנת לחסוך מזמנו של בית הדין ושל הצדדים, בשל אותה מניעות הלכתית שהועלתה כאן ובהמלצת בית הדין אנו מסכימים למחיקת הבקשה, ומבקשים שהדבר יערך ויעשה ללא צו להוצאות.
נבקש להדגיש כי במכתב מיום 24/2/19, של היועץ המשפטי של אגודת מורי הדרך למר פתאל, מנכ"ל לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל, לא עלה כלל נושא המניעות ההלכתית, ואנו מבקשים שיובהר כי בכוונתנו, לאחר שיחתם ההסכם הקיבוצי, לעתור נגדו – נגד מי מסעיפיו במידה ונמצא לנכון, וכן שומרים לעצמנו את הזכות להגיש תובענה נוספת בעניין מיהו ארגון העובדים היציג..."

2. לאור האמור הבקשה נמחקת. משמדובר בסכסוך קיבוצי אין צו להוצאות.

ניתן היום, י"ג תמוז תשע"ט (16 יולי 2019), בנוכחות הצדדים.

ורדה וירט-ליבנה,
נשיאה, אב"ד

אילן איטח,
סגן נשיאה

לאה גליקסמן, שופטת

מר ישראל דורון
נציג ציבור (עובדים)

גברת יעל רון,
נציגת ציבור (עובדים)

גברת ברכה סמו,
נציגת ציבור (מעסיקים)

מר עצמון ליפשיץ,
נציג ציבור (מעסיקים)