הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה המ"ד 71392-05-19

ניתנה ביום 03 יוני 2019

ד"ר מוסא סמארה
התובע בבית הדין האזורי

-

בית חולים המשפחה הקדושה

הנתבע בבית הדין האזורי

החלטה

הנשיאה ורדה וירט-ליבנה
ד"ר מוסא סמארה (להלן-התובע) הגיש תביעה לבית הדין האזורי לעבודה בנצרת כנגד בית חולים המשפחה הקדושה (להלן- הנתבע).
ביום 15.5.19 ניתנה החלטת השופטת רויטל טרנר, לפיה ראוי להורות על העברת הדיון בתובענה לבית דין אזורי אחר, מאחר שגב' ח'ורי, המשמשת נציגת ציבור בבית הדין האזורי בנצרת, צפויה להעיד בהליך. בהחלטה נוספת, מיום 21.5.19 , ציינה השופטת טרנר כי אין לה התנגדות להעברת התיק כמבוקש על ידי הצדדים.
על רקע האמור, ניתנה ביום 22.5.19 החלטת נשיא בית הדין האזורי בנצרת, השופט מירון שוורץ , בה נקבע כי התיק יועבר לנשיאת בית הדין הארצי לעבודה, להכרעה בדבר קביעת מקום השיפוט בתיק. במסגרת ההחלטה צוין, כי הצדדים הודיעו אודות מבוקשם להעברת הדיון לבית הדין האזורי בחיפה, וכי לשופטת טרנר אין כל התנגדות להעברת הדיון, ככל שיוחלט כך.
דיון והכרעה
כפי שצוין לעיל, גב' ח'ורי, המשמשת נציגת ציבור בבית הדין האזורי לעבודה בנצרת, צפויה להעיד בהליך. לאור זאת, מתקיים בה "קשר להליך" כמשמעותו של מונח זה ב כלל ג'1 לכללי התנהגות ואתיקה של נציגי הציבור בבתי הדין לעבודה (נוסח מעודכן - מאי 2011; וראו הנחיות נשיאת בית הדין הארצי לעבודה בנוגע לכלל ג'(1) בפרק ג' לכללי התנהגות ואתיקה של נציגי ציבור: "קשר" של נציג ציבור להליך המתנהל בבית דין לעבודה (נוסח מעודכן - נובמבר 2012); ועוד ראו: המ"ד 3366-05-13 אליהו וידל - עיריית רמלה ואח', ניתן ביום 8.5.13; המ"ד 32491-01-13 רוזאן מזארייב - פסגות איתן בע"מ, ניתן ביום 17.1.2013). בנסיבות אלה, אין מנוס מהעברת הדיון בתיק לבית דין אזורי אחר, לשם הסרת חשש ממשי לפגיעה במראית פני הצדק, ולשם הסרת חשש לניגוד עניינים ולו נחזה.
אשר למקום השיפוט – מאחר שהצדדים ביקשו כי התיק יועבר לבית הדין האזורי בחיפה, הכף נוטה לכך שהתיק אכן ידון בבית הדין האזורי בחיפה.
סוף דבר - לאור כלל האמור לעיל, ומתוקף סמכותי הקבועה בסעיף 78 ל חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 החל בבית הדין לעבודה מכוח סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, הריני מורה בזאת כי הדיון בסע"ש –6960-02-17 יועבר מבית הדין האזורי בנצרת לבית הדין האזורי בחיפה, לשם המשך הדיון בהליך, באופן שיקבע הנשיא אלכס קוגן.

ניתנה היום, כ"ט אייר תשע"ט (03 יוני 2019) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .