הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה המ"ד 65365-06-19

ניתנה ביום 30 יוני 2019

גלובל שילוח ולוגיסטיקה - שותפות מוגבלת
התובעת בבית הדין האזורי
-
1.ולנטינה ויטק
2.כלל חברה לביטוח בע"מ
הנתבעות בבית הדין האזורי

החלטה

הנשיאה ורדה וירט ליבנה

  1. ביום 5.11.2018 הגישה התובעת תביעה בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב-יפו נגד הנתבעים – גברת ולנטינה ויטק, עובדת התובעת לשעבר (להלן: גב' ויטק), וכנגד חברת הביטוח "כלל" (להלן: כלל), שעניינה מתן סעד הצהרתי בנוגע לזכויות על כספי הפיצויים שהפקידה התובעת לחשבונות של גב' ויטק בחברת "כלל", במהלך תקופת עבודתה שם (השופטת מיכל נעים דיבנר; פ"ה 9677-11-18).
  2. בהחלטת נשיאת בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב-יפו, השופטת הדס יהלום, מיום 30.6.2019 הופנתה לבית דין זה בקשה לקביעת מקום שיפוט בהליך מהטעם שמר ערן פלץ, מנכ"ל משותף בנתבעת (להלן: מר פלץ), הוא בן זוגה של הרשמת תמר עציון פלץ, המכהנת בבית הדין האזורי בתל אביב-יפו, ולפיכך "יש לייחס למר פלץ, שהנו בעלה של רשמת מכהנת בבית הדין, מידת עניין ומעורבות גבוהה בהליך".

הנשיאה הדס יהלום ציינה גם כי גב' ויטק הביעה אינה מתנגדת לניהול הדיון בבית הדין האזורי בתל אביב, אך בנוסף ציינה גב' ויטק כי ככל שיוחלט על העברת הדיון לבית דין אזורי אחר - הרי שהיא מעדיפה שיהיה זה בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה או בבאר שבע. התובעת מצידה הודיעה שהיא מעדיפה שהתיק יועבר לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה.
3. עיון בתיק האלקטרוני מלמד כי זה מכבר הוגשו בו כתבי הגנה וכי הדיון בהליך טרם החל.
4. לאחר עיון בבקשה ומשהוברר כי קיימת קרבה משפחתית מדרגה ראשונה בין רשמת בבית הדין האזורי שלו נתונה הסמכות המקומית לדון בהליך לבין בעל תפקיד בכיר באחד הצדדים - יש להורות על העברת מקום הדיון בהליך. זאת, גם בשים לב לעקרונות של שמירה על הליך הוגן, צודק ויעיל והקפדה על מראית פני הצדק ולבל ייפגע אמון הציבור במערכת בתי המשפט (ראו למשל: המ"ד (ארצי) 8634-12-10 פינטו – המוסד לביטוח לאומי (26.12.2010); המ"ד (ארצי) 31599-07-16 ילניק – בי ויי אינטראקטיב בע"מ (20.7.2016); המ"ד (ארצי) 22415-01-13 דמרי – מדינת ישראל-הנהלת בתי המשפט (14.1.2013)).
במכלול השיקולים הבאתי בחשבון גם את השלב המקדמי שבו מצוי ההליך כך שבנסיבות אלה העברת מקום הדיון לא תפגע בצדדים.
6. אשר למקום השיפוט – בהתאם לעמדותיהם של הצדדים, ובהתחשב בכך שבבית הדין האזורי בחיפה מתנהלים תיקים דומים של התובעת, הכף נוטה לכיוון העברת הדיון לבית הדין לעבודה בחיפה.
7. סוף דבר – בהתאם לסמכות הנתונה לי לפי סעיף 78(א) לחוק בתי המשפט התשמ"ד-1984 החל בבית הדין לעבודה מכוח סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969 אני מורה כי הדיון בהליך פ"ה 9677-11-18 יועבר מבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב-יפו לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה .
החלטה זו תועבר לנשיא בית הדין האזורי לעבודה בחיפה, השופט אלכס קוגן, לשם מתן החלטה על אופן המשך בירור ההליך.

ניתנה היום, כ"ז סיוון תשע"ט (30 יוני 2019) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .

ורדה וירט-ליבנה,
נשיאה