הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה המ"ד 60021-03-19

ניתנה ביום 27 מרץ 2019

מדינת ישראל
המבקשת

-
1.איתי עמר
2.משה בצלאל
המשיבים

בשם המבקשת – עו"ד יפית טלמון-קצב
בשם המשיבים – עו"ד רועי גיל

החלטה

הנשיאה ורדה וירט ליבנה
עניינה של החלטה זו בקביעת מקום הדיון בתביעות המשיבים כנגד המבקשת (להלן: המדינה). תביעתו של המשיב 1, מר עמר, הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב-יפו. תביעתו של המשיב 2, מר בצלאל, הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע, ונקבעה לדיון מוקדם בפני הנשיא שמואל טננבוים.
תביעות המשיבים, כבאים ברשות הארצית לכבאות והצלה, כנגד המדינה, עניינן בזכויות המגיעות למשיבים, כך לשיטתם, מכוח חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951.
בבקשה שלפניי נטען כי לתביעות המשיבים בסיס עובדתי ומשפטי משותף, כאשר הסעדים הנתבעים זהים במהותם, ובעוד המשיבים מיוצגים שניהם על ידי עו"ד רועי גיל. עוד צוין בבקשה כי הדיון בשתי התביעות טרם החל, וטרם הוגש בהן כתב הגנה מטעם המדינה.
בנסיבות אלו, נטען, מן הראוי כי הדיון בשתי התביעות יתקיים במאוחד. עוד נטען כי מאחר שתביעת מר בצלאל נקבעה זה מכבר לדיון מוקדם בפני הנשיא שמואל טננבוים, נכון יהיה שהדיון המאוחד יתנהל בבית הדין האזורי בבאר שבע.
יצוין כי המדינה מצידה מסכימה לבקשה ומצטרפת אליה.

הכרעה
מעיון בתביעות מושא הבקשה שלפניי עולה, כאמור בבקשה, כי מדובר בתביעות בהן שאלה משותפת ומשכך, הרי שלפנינו תובענות "בנושא אחד" באופן המצדיק איחוד הדיון בהן, על פי תקנה 6 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב-1991 (להלן: התקנות). לגבי תובענות בנושא אחד ההלכה היא, "כי יידונו במאוחד, גם אם בסופו של ההליך יידרש בית הדין לחישוב נפרד של זכויות התובעים, בהתאם לנסיבות העסקתו של כל אחד ואחד מהם" (ראו, למשל, המ"ד 22824-11-11 קרן מחקרים רפואיים - ד"ר מדבדייב (11.1.2012)).
על האמור יש להוסיף, כי בתביעות כולן נתבעת המדינה, שהצטרפה לבקשה לאיחוד הדיון.
אם כן, בהינתן האמור לעיל וכי מדובר בבקשה מוסכמת, ומטעמים של יעילות הדיון, חיסכון בזמן שיפוטי ובזמנם של הצדדים, ומניעת החלטות סותרות, מן הראוי הוא התביעה תתברר במאוחד בבית הדין האזורי בבאר שבע.
סוף דבר - בהתאם לסמכותי לפי תקנה 6 לתקנות, הריני מורה כי שתי התביעות מושא בקשה זו ( סע"ש 78337-01-19; סע"ש 6370-02-19 ) תתבררנה במאוחד בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע. נשיא בית הדין האזורי בבאר שבע, השופט שמואל טננבוים, יקבע בהנחיותיו את המשך ניהול ההליך בתביעה.

ניתנה היום, כ' אדר ב' תשע"ט (27 מרץ 2019) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .

ורדה וירט-ליבנה,
נשיאה