הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה המ"ד 52099-07-19

ניתנה ביום 22 יולי 2019

ציפורה דוידי
התובעת בבית הדין האזורי

-
המוסד לביטוח לאומי
הנתבע בבית הדין האזורי
החלטה
הנשיאה ורדה וירט-ליבנה
התובעת הגישה תביעה לבית הדין האזורי בתל אביב שעניינה דחיית תביעתה לתשלום דמי פגיעה מהנתבע. התובעת ציינה כי היא מועסקת בתפקיד קלדנית שופטים בבית הדין האזורי בתל אביב וביקשה כי מפאת היכרותה עם שופטי בית הדין האזורי, יילקח הדבר בחשבון לצורך העברת התיק לבית דין אחר.
אשר לבית הדין האזורי אליו יועבר התיק, ככל שיועבר, הודיעה התובעת כי היא משאירה את ההחלטה בעניין העברת התיק לשיקול דעת בית הדין. עם זאת, ביקשה להסב תשומת הלב לכך שמקום מגוריה ביבנה. הנתבע הודיע כי הוא משאיר את ההחלטה בדבר בית הדין אליו יועבר התיק לשיקול דעת בית הדין.
בהחלטה מיום 21.7.19 ציינה נשיאת בית הדין האזורי בתל אביב, השופטת הדס יהלום, כי מאחר שהתובעת מועסקת כקלדנית בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, בנסיבות אלה, לאור עקרון מראית פני הצדק וההקפדה הנדרשת שלא לפגוע באמון הציבור במערכת בתי המשפט, ראוי להעביר את הדיון בתובענה לבית דין אזורי אחר. בהתאם להחלטה זו הועבר התיק לעיוני.

אשר להכרעתי
לאחר עיון בתיק בית הדין האזורי ובכלל החומר שלפניי, הגעתי לכלל מסקנה כי יש להורות על העברת הדיון לבית דין אזורי אחר.
כפי שציינה הנשיאה יהלום בהחלטתה, נוכח העובדה שהתובעת עובדת בבית הדין האזורי בתל אביב, הרי שלמען מראית פני הצדק, מן הראוי שהתובענה תועבר לבית דין אזורי אחר.
אשר למקום השיפוט – משהצדדים השאירו עניין זה לשיקול דעת בית הדין ונוכח זאת שהתובעת הוסיפה וציינה את מקום מגוריה בעיר יבנה, הכף נוטה לכך שהתיק ידון בבית הדין האזורי בירושלים, שהוא הקרוב ביותר לבית הדין האזורי בתל אביב ולמקום מגוריה של התובעת.
סוף דבר - לאור כלל האמור לעיל, ומתוקף סמכותי הקבועה בסעיף 78 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 החל בבית הדין לעבודה מכוח סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, הריני מורה בזאת כי הדיון בתיק ב"ל 13979-02-19 יועבר מבית הדין האזורי בתל אביב לבית הדין האזורי בירושלים, לשם המשך הדיון בהליך, באופן שיקבע הנשיא אייל אברהמי.

ניתנה היום, י"ט תמוז תשע"ט (22 יולי 2019) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .