הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה המ"ד 40973-06-17

ניתנה ביום ‏14 אוגוסט 2017

דניאל צברי התובע בבית הדין האזורי
-
מדינת ישראל – משרד החינוך הנתבעת בבית הדין האזורי
בשם הנתבעת – עו''ד שלומי ירדן
החלטה
הנשיא יגאל פליטמן
ביום 8.3.2015 הגיש התובע תביעה לבית הדין האזורי בבאר שבע לתשלום שכר, פיצויי הלנת שכר וסעדים נוספים, כנגד הנתבעת וכנגד נתבעים נוספים אשר התביעה כנגדם סולקה ( פ''ה 4157-03-15).
במסגרת ההליך, ביום 19.3.2017 הגיש התובע בקשה לזמן כעדה מטעמו את הגב' עמירה חיים, אשר בעלה, מר נתן חיים החל לשמש לאחרונה כנציג ציבור בבית הדין האזורי בבאר שבע. לפיכך, בהחלטת בית הדין האזורי מיום 2.6.2017 נדרש התובע להודיע אם עדותה של הגב' חיים חיונית לתביעתו, והצדדים התבקשו להודיע לאיזה בית דין הם מעדיפים שהתיק יועבר, אם יוחלט על העברתו לבית דין אחר.
התובע הודיע, כי עדותה של הגב' חיים חיונית לתביעתו, והעלה טענות שונות בנוגע להנחיות הנוהגות לגבי נציגי ציבור. מנגד, הנתבעת טענה כי עדותה של הגב' חיים אינה רלבנטית להליך. הצדדים לא ציינו בהודעותיהם איזהו מקום השיפוט המועדף עליהם במקרה שיוחלט על העברת התיק לבית דין אחר.
ביום 15.6.2017 ניתנה החלטת שופטת בית הדין האזורי יעל אנגלברג שהם, בה הותירה על כנה את ההחלטה המתירה לתובע לזמן את הגב' חיים כעדה מטעמו, ונתנה הסכמתה להעברת הדיון לבית דין אזורי אחר.
נוכח האמור, בהחלטתה מיום 18.6.2017 העבירה הנשיאה אורלי סלע את שאלת מקום השיפוט בתביעה להכרעתי.
בהחלטתי מיום 3.7.2017, התבקשו הצדדים להודיע לאיזה בית דין הם מבקשים שהתביעה תועבר, ככל שיוחלט על העברתה. המדינה הותירה את העניין לשיקול דעת בית הדין, ואילו התובע הודיע כי הוא מעוניין שהדיון בתביעתו יועבר לבית הדין בתל אביב.
ביום 16.7.2017, הגישה המדינה לבית הדין האזורי, בקשה לעיון מחדש בהחלטותיו שניתנו בבקשות התובע לזימון עדים, ובהם החלטתו דלעיל בנוגע לזימונה של הגב' חיים להעיד בהליך.
בהחלטתה מיום 10.8.2017, דחתה השופטת אנגלברג שהם את הבקשה, וקבעה כדלקמן:
''לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובת התובע, לא מצאתי מקום לשנות את החלטתי. מדובר בעדים שהתובע סבור שיסייעו בידו להוכיח כי נפל פגם בדרך ובשיקולים שבה נתקבלה החלטת ההשעיה. יודגש, כי כעולה ממכתב ההשעיה ( ראו מב/ 7) נלקח בחשבון גם מכתב הנזיפה שנחתם על ידי הגב' חיים, ומשהדיון בענייננו מתמקד בשאלת ההשעיה והבסיס לה, על פניו יש יסוד לבקשת התובע לזימון הגב' חיים לעדות, ומכל מקום, לא ניתן לקבוע בשלב זה כי הבקשה נעדרת בסיס''.
הכרעה
מן החומר שהובא לפני עולה, כי לנציג ציבור מר נתן חיים "קשר להליך", המתבטא בכך שאשתו הגב' עמירה חיים, צפויה להיות עדה בתביעה, כאמור. משכך, הוא בעל מעורבות בהליך, ובעל נגיעה ישירה לתביעה [למושג "קשר להליך" ראו כלל ג'1 לכללי התנהגות ואתיקה של נציגי הציבור בבתי הדין לעבודה ( נוסח מעודכן – מאי 2011); וראו הנחיות נשיאת בית הדין הארצי לעבודה בנוגע לכלל ג'(1) בפרק ג' לכללי התנהגות ואתיקה של נציגי ציבור: "קשר" של נציג ציבור להליך המתנהל בבית דין לעבודה (נוסח מעודכן – נובמבר 2012); ועוד ראו: המ"ד 32491-01-13 רוזאן מזארייב – פסגות איתן בע"מ, ניתן ביום 17.1.2013 ( להלן: ענין מזארייב); המ"ד 46129-10-12 זהבה כרובי – שירותי בריאות כללית בע"מ, ניתן ביום 30.10.2012 (להלן: עניין כרובי)]. בנסיבות אלה, אין מנוס מהעברת הדיון בתביעה לבית דין אחר, לשם הסרת חשש ממשי לניגוד עניינים ופגיעה במראית פני הצדק.
השלב שבו מצוי ההליך מהווה אף הוא שיקול רלבנטי (עניין מזארייב; עניין כרובי). בענייננו, טרם נשמעו ההוכחות בהליך. עוד יש לציין, כי השופטת אנגלברג שהם, לפניה מתנהל ההליך, נתנה הסכמתה להעברת הדיון לבית דין אחר. בנסיבות אלו, לא מצאתי כי בהעברת מקום הדיון בתביעה לא יהא משום פגיעה בצדדים, או הכבדה יתירה עליהם.
אשר למקום השיפוט – הצדדים התבקשו להודיע לאיזה בית דין הם מבקשים שהדיון בתביעה יועבר. התובע ביקשה כי הדיון בתביעתו יועבר לבית הדין בתל אביב, ואילו הנתבעת הותירה את שאלת מקום השיפוט לשיקול דעת בית הדין. אשר על כן, יועבר הדיון בתביעה לבית הדין האזורי בתל אביב.
סוף דבר – לאור כלל האמור, ומתוקף סמכותי הקבועה בסעיף 78 לחוק בתי המשפט [ נוסח משולב], התשמ"ד-1984 החל בבית הדין לעבודה מכוח סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, הריני מורה בזאת כי תיק פ''ה 4157-03-15 יועבר מבית הדין האזורי בבאר שבע לבית הדין האזורי בתל אביב לשם המשך הדיון בהליך, באופן שתקבע הנשיאה אפרת לקסר.
ניתנה היום, ‏כ"ב אב תשע"ז ( ‏14 אוגוסט 2017 ), בהיעדר הצדדים ותישלח אליהם.

הנשיא יגאל פליטמן