הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה המ"ד 36656-11-20

ניתנה ביום 15 נובמבר 2020

אלגרם אטווה
התובע בבית הדין האזורי
-
1.מ. מ. ערערה בנגב
2.מדינת ישראל - משרד הפנים
הנתבעות בבית הדין האזורי

החלטה

הנשיאה ורדה וירט-ליבנה
ביום 4.3.2018 הגיש התובע תביעה כנגד הנתבעות בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע, לתשלום זכויות שונות ופיצוי בגין אפליה שחווה לטענתו, והכל בגין תקופת העסקתו וסיומה אצל הנתבעת 1 (סע"ש 3842-03-18).
לאחר שנשמעו העדויות מטעם התובע, הגישה הנתבעת 1 ביום 25.10.2020 הודעה ולפיה המצהיר מטעמה, מר אחמד אלשאמי (להלן: מר אלשאמי), שצפוי להעיד בישיבת ההוכחות שנקבעה ליום 26.10.20, מונה לנציג ציבור בבית הדין האזורי בבאר שבע בו כאמור מתנהל ההליך.
בנסיבות אלה, הורה השופט יוחנן כהן לצדדים להגיש עמדתם ביחס להמשך ניהול ההליך בבית הדין האזורי בבאר שבע. הנתבעת 2 טענה כי יש קושי בהמשך ניהול ההליך בפני המותב הקיים ויש לשקול העברתו למותב אחר. התובע טען כי לשיטתו ראוי שהמותב לפניו מתנהל ההליך אותה שעה, ימנע מלהמשיך ולדון בתיק ומכאן כי יש מקום להורות על העברת הדיון למחוז אחר.
לאחר שהנתבעת 1 הודיעה כי עדותו של מר אלשאמי היא הכרחית ומאחר שהוא עודנו משמש כגזבר המועצה לא ניתן להחליפו בעד אחר, התבקשו הצדדים להודיע לאיזה בית דין אזורי יעדיפו שיועבר ההליך, ככל שכך יוחלט. התובע ביקש להעביר את הדיון לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים. הנתבעות הותירו עניין זה לשיקול דעת בית הדין.
אחר הדברים האלה, ניתנה החלטתו של נשיא בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע, השופט שמואל טננבוים, שהעביר את ההליך להכרעתי.
הכרעה

כפי שצוין לעיל, מר אלשאמי משמש לצד כהונתו כנציג ציבור בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע גם כגזבר המועצה המקומית ערערה בנגב, היא הנתבעת 1, ולפיכך הוא גם עד נדרש מטעמה. לאור זאת, הרי שמתקיים בעניינו "קשר להליך" כמשמעותו של מונח זה בכלל ג'1 לכללי התנהגות ואתיקה של נציגי הציבור בבתי הדין לעבודה (נוסח מעודכן - מאי 2011; וראו: הנחיות נשיאת בית הדין הארצי לעבודה בנוגע לכלל ג'(1) בפרק ג' לכללי התנהגות ואתיקה של נציגי ציבור: "קשר" של נציג ציבור להליך המתנהל בבית דין לעבודה (נוסח מעודכן - נובמבר 2012); עוד ראו: המ"ד 3366-05-13 אליהו וידל - עיריית רמלה ואח' (8.5.2013); המ"ד 32491-01-13 רוזאן מזארייב - פסגות איתן בע"מ (17.1.2013)).
בנסיבות אלה, אין מנוס מהעברת הדיון בתיק לבית דין אזורי אחר, לשם הסרת חשש ממשי לפגיעה במראית פני הצדק, ולשם הסרת חשש לניגוד עניינים ולו נחזה.
אשר למקום השיפוט – לאור עמדות הצדדים כמפורט בהחלטתו של הנשיא שמואל טננבוים, הכף נוטה להעברת הדיון לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים, בהתאם להעדפת התובע ונוכח קרבתו הגאוגרפית לעיר באר שבע.
סוף דבר - לאור כלל האמור לעיל, ומתוקף סמכותי הקבועה בסעיף 78 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 החל בבית הדין לעבודה מכוח סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, אני מורה בזאת כי הדיון בסע"ש 3842-03-18 יועבר מבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים, לשם המשך הדיון.
אופן המשך ניהול ההליך יקבע בהנחיותיו של הנשיא איל אברהמי.
ניתנה היום, כ"ח חשוון תשפ"א (15 נובמבר 2020) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .

ורדה וירט-ליבנה,
נשיאה