הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה המ"ד 35910-03-17

רויטל בראי
התובעת בבית הדין האזורי

-
חברת מוסדות חינוך ותרבות בחולון מיס' הסוה''י לא''י בע''מ
הנתבעת בבית הדין האזורי

החלטה

הנשיא יגאל פליטמן
ביום 24.11.2017, הגישה התובעת תביעה לבית הדין האזורי בתל אביב – יפו, לפיצויים ולתשלום זכויות שונות הנובעות מעבודתה בנתבעת (סע''ש 56688-11-16).
בהחלטת בית הדין האזורי בתל אביב - יפו מיום 26.1.2017, עמד סגן הנשיאה שמואל טננבוים על כך שהגב' כרמלה אורן, המכהנת כנציגת ציבור בבית הדין הנ''ל, הגישה הודעה בהתאם לסעיף ב' לכללי ההתנהגות והאתיקה של נציגי הציבור: קשר של נציג ציבור להליך המתנהל בבית הדין, לפיה, היא משמשת כמנהלת הנתבעת. על כן, הורה סגן הנשיאה לצדדים להודיע את עמדתם בנוגע לאפשרות להעביר את הדיון לבית דין אחר, ובנוגע לבית הדין אליו יועבר הדיון.
ביום 8.2.2017, הגיש ב''כ התובעת את עמדתו שבה ביקש כי הדיון יועבר לבית הדין האזורי בבאר שבע.
ביום 13.2.2017, הודיע ב''כ הנתבעת כי אינו מתנגד להעברת הדיון למחוז אחר.
ביום 26.2.2017, הועבר התיק להמשך טיפול לנשיאת בית הדין בתל אביב – יפו, אפרת לקסר.
ביום 27.2.17, נתקבלה הודעת הבהרה מטעם הנתבעת, שלפיה היא מסכימה להעברת מקום הדיון לבית הדין האזורי בבאר שבע.
בהחלטתה מיום 14.3.2017, העבירה הנשיאה את שאלת מקום השיפוט להכרעתי.
הכרעה
מן החומר שהובא לפניי עולה כי בנציגת הציבור, גב' כרמלה אורן, מתקיים "קשר להליך" של נציג הציבור, המתבטא בקשר שלה להמשך הליכי התביעה מתוקף תפקידה כמנהלת הנתבעת. משכך היא בעלת מעורבות בהליך, ובעלת נגיעה ישירה לתביעה [למושג "קשר להליך" ראו כלל ג'1 לכללי התנהגות ואתיקה של נציגי הציבור בבתי הדין לעבודה (נוסח מעודכן – מאי 2011); וראו הנחיות נשיאת בית הדין הארצי לעבודה בנוגע לכלל ג'(1) בפרק ג' לכללי התנהגות ואתיקה של נציגי ציבור: "קשר" של נציג ציבור להליך המתנהל בבית דין לעבודה (נוסח מעודכן – נובמבר 2012); ועוד ראו: המ"ד 32491-01-13 רוזאן מזארייב – פסגות איתן בע"מ (17.1.2013) (להלן: ענין מזארייב); המ"ד 46129-10-12 זהבה כרובי – שירותי בריאות כללית בע"מ (30.10.2012) (להלן: עניין כרובי)]. בנסיבות אלה, אין מנוס מהעברת הדיון בתביעה לבית דין אחר. זאת, לשם הסרת חשש ממשי לניגוד עניינים ופגיעה במראית פני הצדק "הנובעים מעצם ישיבתו בדין של אותו נציג הציבור, בבית הדין בו מתבררת התובענה לה הוא קשור מחמת תפקידו הבכיר בנתבעת". הדברים "נכונים ביתר שאת כאשר אותו נציג ציבור הוא מנהל מטעמו של מי מבעלי הדין בתובענה ובנוסף על כך אמור להעיד במסגרת ההליך. נסיבות אלה, די בהן כדי להצדיק את העברת מקום הדיון בתיק" (עניין כרובי, וההפניות שם).
השלב שבו מצוי ההליך מהווה אף הוא שיקול רלבנטי (עניין מזארייב; עניין כרובי ). בענייננו, טרם התקיים דיון בתביעה. על כן, העברת התביעה לבית דין אחר לא יהא בה משום פגיעה בצדדים, או הכבדה יתירה עליהם.
כאמור, ב''כ התובעת ביקש להעביר את מקום הדיון לבית הדין האזורי בבאר שבע, והנתבעת הביעה הסכמתה לכך. לפיכך, תועבר התביעה לבית הדין בבאר שבע.
סוף דבר – לאור כלל האמור לעיל, ומתוקף סמכותי הקבועה בסעיף 78 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 החל בבית הדין לעבודה מכוח סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, הריני מורה בזאת כי תיק סע''ש 56688-11-16 יועבר מבית הדין האזורי בתל אביב - יפו, לבית הדין האזורי בבאר שבע, לשם המשך הדיון בהליכים, באופן שתקבע הנשיאה אורלי סלע.
ניתנה היום, ‏י"ח אדר תשע"ז ( ‏16 מרץ 2017), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

הנשיא יגאל פליטמן