הדפסה

בית הדין הארצי לעבודה המ"ד 35593-01-20

ניתנה ביום 16 ינואר 2020

משה זרבי
התובע בבית הדין האזורי
-
iwi תעשיות נשק בע"מ
הנתבעת בבית הדין האזורי

החלטה

הנשיאה ורדה וירט ליבנה
התובע, מר משה זרבי (להלן: מר זרבי) הגיש לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב תביעה כנגד הנתבעת, חברת iwi תעשיות נשק בע"מ (להלן: הנתבעת) לתשלום פיצויי פיטורים וזכויות נוספות.
ביום 2.1.2020 הגישו הצדדים בקשה מוסכמת להעברת הדיון בתביעה לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים. זאת, מאחר שמר חגי רם (להלן: מר רם), המשמש כיום כנציג ציבור בבית הדין האזורי בתל אביב, שימש כסמנכ"ל משאבי אנוש בנתבעת בתקופה הרלבנטית לתביעתו של מר זרבי.
ביום 12.1.2020 ניתנה החלטת השופטת דפנה חסון זכריה, לפניה מתנהל ההליך. בהחלטה נקבע כי לאור הודעת הצדדים האמורה, וכן לאור הודעתם מיום 7.1.2020 כי עדותו של מר רם היא מהותית ומתבקשת בנסיבות העניין - שכן האחרון גם היה בקשר ישיר עם מר זרבי במהלך כתיבת וחתימת הסכם ההתקשרות עם הנתבעת - הרי שבהתאם לכללי התנהגות ואתיקה של נציגי הציבור בבתי הדין לעבודה (נוסח מעודכן – מאי 2011) ולפסיקה, יש מקום להעביר את ההליך לבית דין אחר ולו מן הטעם של מראית פני הצדק.
על רקע האמור ניתנה ביום 14.1.2020 החלטת נשיאת בית הדין האזורי בתל אביב, השופטת הדס יהלום, בה נקבע כי התיק יועבר אליי לשם קביעת מקום השיפוט בהליך.

דיון והכרעה
כפי שצוין לעיל, מר רם, שהוא עד דרוש ומרכזי מטעם הנתבעת, מכהן כנציג ציבור בבית הדין האזורי בתל אביב, אליו הוגשה התביעה שביסודה של בקשה זו. לאור זאת, הרי שמתקיים בעניינו "קשר להליך" כמשמעותו של מונח זה בכלל ג'1 לכללי התנהגות ואתיקה של נציגי הציבור בבתי הדין לעבודה (נוסח מעודכן - מאי 2011; וראו: הנחיות נשיאת בית הדין הארצי לעבודה בנוגע לכלל ג'(1) בפרק ג' לכללי התנהגות ואתיקה של נציגי ציבור: "קשר" של נציג ציבור להליך המתנהל בבית דין לעבודה (נוסח מעודכן - נובמבר 2012); עוד ראו: המ"ד 3366-05-13 אליהו וידל - עיריית רמלה ואח', ניתן ביום 8.5.13; המ"ד 32491-01-13 רוזאן מזארייב - פסגות איתן בע"מ, ניתן ביום 17.1.2013, להלן: עניין מזארייב).
בנסיבות אלה, אין מנוס מהעברת הדיון בתיק לבית דין אזורי אחר, לשם הסרת חשש ממשי לפגיעה במראית פני הצדק, ולשם הסרת חשש לניגוד עניינים ולו נחזה.
כאמור בהחלטתה של השופטת חסון זכריה, התיק מצוי בשלב מקדמי ולפיכך לא יהיה בהעברת ההליך משום פגיעה ממשית בבעלי הדין או הכבדה יתירה עליהם. אכן, השלב בו מצוי ההליך מהווה אף הוא שיקול רלבנטי, שעה שמתעורר הצורך בהעברת מקום דיון (המ"ד 46129-10-12 זהבה כרובי - שירותי בריאות כללית בע"מ, ניתן ביום 30.10.12; וכן עניין מזארייב).
אשר למקום השיפוט – לאור ההודעה המוסכמת מיום 2.1.2020, הכף נוטה להעברת הדיון לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים, בהתאם להעדפת הצדדים.
סוף דבר - לאור כלל האמור לעיל, ומתוקף סמכותי הקבועה בסעיף 78 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 החל בבית הדין לעבודה מכוח סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, אני מורה בזאת כי הדיון ב סע"ש 32088-11-18 יועבר מבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים, לשם המשך הדיון. אופן המשך ניהול ההליך יקבע בהנחיותיו של הנשיא איל אברהמי.

ניתנה היום, י"ט טבת תש"פ (16 ינואר 2020) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם .

ורדה וירט-ליבנה,
נשיאה